5 konkreta tips för framgång med stöd av geografisk information

  • Grupp med affärsmän och -kvinnor i samtal

Data

5 konkreta tips för framgång med stöd av geografisk information

Förmågan att använda data på ett smart och konsekvent sätt är en kritisk framgångsfaktor för alla organisationer idag. Vi som jobbar med GIS till vardags vet dessutom att den geografiska dimensionen är en faktor att räkna med i sammanhanget.

Hos våra befintliga kunder finns både kompetens och IT-stöd för att åstadkomma riktigt vass datadriven insikt och beslutsstöd med geografisk analys. Problemet är att bara att väldigt få utanför GIS-avdelningen vet om det. I andra företag kan det vara så att det här med ett geografiskt informationssystem har fångats upp av early-adopters någonstans i organisationen. Användningen har kommit igång i mindre skala, men kommer absolut inte hela organisationen till del.

För att göra det möjligt för dig som chef och beslutsfattare att ta nästa steg mot datadriven insikt i praktiken vill jag ge följande råd:

1. Kompetensutveckla dig och din organisation
Snabb förändringstakt och nya förutsättningar, drivna bland annat av digital transformation, ställer krav på kompetensutveckling och omvärldsbevakning som en naturlig del i vardagen. Annars blir du snabbt omsprungen av konkurrenter, både som individ och organisation. Här skaffar du dig kunskap om värdet av datadriven insikt med stöd av en geografisk dimension.

2. Dra nytta av befintliga erfarenheter
Börja med att ta reda på om det redan finns erfarenhet av att jobba med geografisk information i organisationen, och var den i så fall finns. Det kan handla om stor och gedigen kunskap på en GIS- eller IT-avdelning, men även lite grundare erfarenhet i någon annan organisationsdel kan vara värdefull. Bjud sedan in de här personerna till nästa ledningsgruppsmöte. Det blir startskottet för nya insikter.

3. Prioritera snabb verksamhetsnytta
Digital transformation och datadriven insikt handlar inte i första hand om teknik och IT. Gå därför inte i fällan att titta på tekniska lösningar innan du har bottnat i verksamhetsnyttan. Börja istället med att värdera och prioritera möjligheter och projekt med fokus på affärsnytta. Att till att börja med välja mindre, tydliga projekt som snabbt ger stor nytta för många ger dessutom utvecklingen en kick-start. Läs mer om metoden här.

4. Mät ROI på mindre fokuserade projekt
Det är inte alls orimligt att begära dokumenterad ROI på GIS. Det är tvärtom en förutsättning för verksamhetsutveckling som ger ett verkligt värde. Genom att prioritera mindre fokuserade projekt som verkligen följs upp och dokumenteras blir uppgiften inte övermäktig. Läs mer och ladda ner ROI-mall.

5. Se över processerna för dataförsörjning
Idag har vi tillgång till enorma datamängder. En grundförutsättning för att dra nytta av datas potential är att se och hantera data som den strategiska resurs det är. Kvalitet går före kvantitet och det naturliga är inte längre att ta upp all rådata. Landa därför till att börja med i det värde och den affärsnytta du ska uppnå. Se sedan över organisationens process för dataförsörjning, från insamling till ajourhållning.

Tips! Ladda ner eBok om lönsamhet och effektivitet med datadrivna insikter med stöd av geografin

Om skribenten: Sara Mattsson - f.d. Marknadschef på Esri Sverige

Sara Mattsson har arbetat med frågor som rör GIS i 20 år. Hon har ett brinnande intresse för hur GIS och geografiska analyser kan bidra till utveckling och innovation hos företag och organisationer, men också hur GIS kan vara med och påverka inom hållbarhet för att bidra till en grönare värld. Sara lämnade Esri Sverige för nya utmaningar i april 2018.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev