Tänk dig att ha full koll på din produkt, från råvara och leverantör till produktion, distribution och slutkund. Att veta exakt varifrån den kommer och när. Eller var den är just nu och var den har varit. Hemligheten bakom den typen av transparens och spårbarhet ligger i smart användning av data, och spårbarhet är i sin tur central för en hållbar och effektiv supply chain. Genom att dra nytta av den geografiska dimensionen i verksamhetens data förbättras förutsättningarna att lyckas avsevärt.

När hela kedjan av relationer och beroenden visualiseras i kartform får alla berörda parter en gemensam och aktuell lägesbild, som tillför nya möjligheter att analysera och förstå potentiell risk baserat på komplexa scenarier. På så sätt blir det möjligt att förutse och undvika problem innan de inträffar. Det i sin tur ger större effektivitet i supply chain, kortare reaktionstider, bättre kommunikation och minimerar negativ påverkan på verksamheten.

Tillgänglighet och gränssnitt för alla

Den goda nyheten är att tekniken för att åstadkomma det här är färdig att börja använda. Användarvänliga appar för datainsamling och IoT-sensorer säkrar datatillgången, likaså integration med andra system.  Ett geografiskt informationssystem (GIS) är ett systemstöd som tar ditt eget data och data från andra relevanta källor, sammanställer de här stora datamängderna och tolkar de mest svåröverskådliga samband.
Numer finns dessutom appar som gör att man inte behöver vara GIS-expert för att utföra geografiska analyser. Analysresultat och beslutsunderlag har ett mycket begränsat värde om informationen inte sprids. Även här finns lösningar och gränssnitt som gör det enkelt att göra värdefulla geografiska informationsprodukter tillgängliga för alla från inköpare och planerare till lagerpersonal och distributionspartners. Och för alla typer av chefer och beslutsfattare förstås.

Kolla gärna in den här demon om ett företag som plötsligt drabbas av ett stort antal reklamationer. Geografisk analys hjälper dem att spåra källan till problemet, som kan åtgärdas.

Länktips: