Känner du igen dig i det här? Du sitter med en eller flera komplicerade Excel-filer och du vet att i myllret av siffror döljer sig viktig information. Du försöker summera och filtrera. Det leder dig inte framåt. Du testar att göra några diagram. Inget blir tydligare.

Geografisk analys har styrkan att sammanlänka data från olika källor och göra att de mest komplexa samband blir tydliga. Hela din organisation får på så sätt en gemensam aktuell lägesbild, men också möjlighet att fatta väl underbyggda beslut och göra kvalificerade prognoser. Genom att visualisera informationen på en smart karta blir läget och nya mönster ännu mer greppbart. Det kan handla om att förstå kunder, konkurrenter, råvarutillgång, servicenivåer och mycket mer på ett bättre sätt. Bara fantasin och dina frågor sätter gränser.

Här är ett knippe exempel på visualiseringar:

Visualisering av data på karta - etablering

Beslut om etablering underlättas när information om kannibalisering, konkurrenssituation, marknadspotential och köpkraft för ett visst upptagningsområde visualiseras på det här sättet. Analysen väljer två optimala lägen, och prickar in dem på kartan, baserat givna förutsättningar och faktiska data. En ganska vanlig GIS-visualisering som ger svar på en rätt komplex fråga med andra ord.

Visualisering av data på karta - webbapp för tidslinje

Ett exempel på en riktigt snygg användning av kartan är den här animerade visualiseringen av hur byggnationen i New York utvecklas över en tidslinje från 1880 till 2017. Den här typen av visualisering är talande när man vill följa en utveckling över tid. Klicka här och tryck sedan på play i den webbapp som öppnas i din webbläsare för att se animeringen.

Visualisering av data på karta - konkurrens

Min bakgrund med våra skogliga kunder gör att jag inte kan låta bli att så här avslutningsvis använda ett exempel på konkurrentanalys från den världen. Genom att slå ihop information om konkurrerande köpares täckningsområden framträder en bild av var konkurrensen är tuffast och var den borde vara lägre. Det här är insikt som hjälper det här fiktiva skogsbolaget att undvika de mest konkurrensutsätta områdena och agera mer kraftfullt där konkurrensen är mindre.

Kanske skulle din organisation vara hjälpt av något liknande?

Länktips: