Långsiktigt samarbete bäddar för en lönsam och hållbar affär

  • Handskakning över skrivbord

Samverkan

Långsiktigt samarbete bäddar för en lönsam och hållbar affär

Digital transformation av en verksamhet innebär att utnyttja styrkan i de möjligheter som den tekniska utvecklingen har gett oss. Men tekniken är aldrig ett självändamål. För att nå framgång i form av en långsiktigt lönsam, effektiv och hållbar affär är det viktigt att alltid ha fokus på att lösa verkliga verksamhetsutmaningar med stöd av digitaliseringen. Verksamhetsmålen måste alltid vara organisationens kompass i de val man gör.

Lägg alltså grunden genom att bottna i vad teknik och data ska hjälpa organisationen att uppnå och titta först i nästa steg på hur det ska åstadkommas. Tekniken kommer så att säga i andra hand och målen avgör vilka åtgärder som är optimala.

När organisationen har identifierat vad som ska uppnås och vilka processer som behöver ses över, skulle jag vilja påstå att nyckeln till en framgångsrik datadriven transformation ligger i ett långsiktigt och nära samarbete med verksamhetens IT-leverantörer. I det sammanhanget är det extra värdefullt att kunna ta del av ett globalt nätverk av spetskompetens, som till exempel den samlade expertisen inom GIS som är tillgängligt inom Esri-sfären. Det är en tillgång för oss som leverantör och för dig som kund.

Samverkan med fokus på verksamhetsmålen

Vi på Esri Sverige kan till och med erbjuda våra kunder ett Esri-gemensamt samverkanskoncept som ger:

  • En sammanhållen strategi för leverans av verksamhetsnytta med stöd av GIS
  • Systematiskt och proaktivt stöd från den samlade kompetensen inom Esri globalt och lokalt
  • Ökad effektivitet operativt i leveransen av ArcGIS

Jag har själv positiva erfarenheter av målinriktat samarbete på strategisk, taktisk och operativ nivå enligt den här modellen med ett antal av våra kunder. Drivkraften från båda parter ökar markant med den här typen av paketerat stöd, som skräddarsys i och med att fokus i planering och genomförande ligger på kundens verksamhetsmål.

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev