Det lönar sig att ha koll i fastighetens hela livscykel

  • Byggarbetsplats skyline

Data

Det lönar sig att ha koll i fastighetens hela livscykel

Hur mycket lönsammare skulle en fastighet kunna bli om din organisation använde data på ett smart sätt för att skapa riktigt vassa beslutsunderlag? Ett företag i bygg- och fastighetsbranschen har mycket att vinna på en gemensam lägesbild, baserad på fakta och tillgänglig via relevanta dashboards och kartvisualiseringar. Den här typen av underlag gör det möjligt både att fatta strategiskt riktigt beslut och agera snabbt och rätt genom fastighetens hela livscykel.

Att bygga och förvalta en fastighet är en komplex process som involverar många aktörer från projektutveckling via byggfasen till förvaltning. Och eftersom åtminstone 80% av den data som berör fastigheten kan kopplas till en position är ett geografiskt informationssystem (GIS) ett värdefullt komplement till organisationens IT-stöd i övrigt. Det gör det möjligt att utnyttja kraften i den geografiska dimensionen av data, som genom unika analyser sammanlänkar stora mängder data från olika källor. Här kan du läsa mer om några olika verktyg och metoder:

Och här vill jag ge dig några exempel på användningsområden för GIS inom bygg- och fastighetssektorn:

Planera med precision

Innan du sätter spaden i jorden gäller det att fatta många smarta beslut. Geografisk analys gör det möjligt att visualisera, modellera och utvärdera olika scenarier redan från ett tidigt stadie, i både 2D och 3D. Genom att använda den geografiska dimensionen i interna och externa data kan projektutvecklaren rekommendera rätt inriktning för kommande projekt, medan planeraren i nästa steg kan säkerställa kostnadseffektiva och säkra arbetsflöden.

Koordinera i bygg- och förvaltningsfasen

I en bransch där tempot är högt och kraven många lönar det sig verkligen att ha koll på läget. Digitaliserade processer och digitala kartor som visualiserar information om status för kritiska åtgärder och resurser är därför till stor hjälp, både för att leda, fördela och följa upp arbetet. Gärna i realtid, om det krävs.

Maximera värdet av fastighetsbeståndet

Redan i projektutvecklingsfasen fattas många beslut som är avgörande för hur pass lönsam fastigheten blir. Geografisk information bidrar starkt till kraftfull marknadsanalys och riktigt bra beslutsunderlag inför markförvärv.

När bygget sedan är klart är det dags att börja visa resultat. I den fasen gör kartvisualiseringar det möjligt att optimera underhåll, utnyttja yta maximalt och att strategier om hållbarhet kan omsättas i praktik.

Dra nytta av det bästa av två världar

När du har läst så här långt undrar du kanske vad du ska ha GIS till när du redan använder BIM. Jag lovar att återkomma till ämnet i ett senare blogginlägg. Men vill avsluta det här blogginlägget med att konstatera att det egentligen inte finns något motsatsförhållande, tvärtom så stärker BIM och GIS varandra. Stryrkan i BIM ligger i att digitalisera byggprojekt, medan GIS sätter fastigheten i ett sammanhang och på så sätt gör information och beslutsunderlag verkligt komplett.

Länktips:

Ladda ner eBok om lönsamhet och effektivitet med datadrivna insikter

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev