Få ut mer av dina data med hjälp av kartor

  • Få ut mer av data med geografiska analyser

Beslutsstöd

Få ut mer av dina data med hjälp av kartor

Kartor är ett utmärkt sätt att visualisera data och information på. Att använda kartor som komplement till dina kalkylark, grafer och tabeller ger nya insikter, hjälper dig att identifiera trender och skapar förståelse hos andra på ett sätt som helt enkelt inte är möjligt annars.

Geografiska analyser nyttjas inom en mängd områden, inte minst för att utläsa information och fatta datadrivna beslut. Kommun och myndighet, näringsliv och industri, utbildning och forskning är bara några exempel på verksamheter som ställer sig frågor relaterade till ”var?” i sina analyser.

Se relationer och gör jämförelser

Den kanske mest självklara visualiseringsmetoden för geografiska data är de kartor som visar var saker sker; som visar relationer och samband och låter dig göra jämförelser mellan dessa.

Det här är utmärkt i analyser där du vill undersöka var det bor fler och var det bor färre, i vilka områden dina butiker säljer mest och var de säljer minst, eller i andra analyser där du vill kunna se högsta och lägsta värdet av något samtidigt.

Torka över tid

Den här kartan illustrerar hur torka förhåller sig till olika platser i USA över en femårsperiod, var torkan varit värst och var den varit mildare. Se hela analysen med interaktiva kartor här.

Se förändring över tid

Tid ger ytterligare en dimension till dina analyser. Det går att visa förändring över tid på flera sätt med hjälp av kartor.

En effektiv metod är att använda 3D-visualisering. Genom att stapla tredimensionella block, där varje block har ett visst värde, på varandra och ovanpå en karta kan du följa utvecklingen upp eller ner och se förändringen under en given tidsperioden.

Andra sätt att visa förändring över tid är genom att låta symboler ha olika värden, som storlek, färg eller form och anpassade efter just din karta och analys.

3D visar förändring över tid

Här ser du en stillbild av hur förändring över tid kan visualiseras i 3D. Se hela presentationen som förklarar mer.

Se fördelning och distribution

En så kallad heat map är bara en typ av karta som visar koncentrationen av något kopplat till en viss plats.

När du behöver veta var saker sker med alltifrån var läckage i avloppsrören uppstår till var nya centrallagret ska byggas eller hur solceller ska placeras i nya stadsdelen för störst effekt, får du enklast de bästa svaren genom att räkna med geografiska data i dina analyser.

Solceller

Hur träffar solen taken och när? Hur mycket solenergi ger det per år? Med geografiska data i analysen får du svar. Se mer om den här soliga analysen.

Skaffa fler datadrivna insikter med geografi, ladda ner e-bok!

Om skribenten: John Smaaland - f.d. produktmarknadschef

John Smaaland har arbetat med GIS i närmare 15 år. Han drivs av sin passion för nya innovativa lösningar som är i framkant av GIS-utvecklingen. Det faktum att han aldrig blir fullärd inom området är en annan orsak till intresset – det finns alltid ny kunskap att hämta.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev