En framgångsrik organisation av idag är öppen, uppkopplad och innovativ. Affären bygger på datadrivna insikter som utvecklar och optimerar verksamheten; strategiskt, taktiskt och operativt. I dagens digitaliserade värld är det helt enkelt avgörande att säkerställa en agil förmåga, en syn på data som strategisk resurs och ett beslutsstöd som drar nytta av modern teknik och är ett stöd en värld som snurrar i allt snabbare takt.

Det maskineri som en framgångsrik verksamhet är drivs framåt av data. Och då menar jag alla typer av data som är värdefulla för just din verksamhet. Geodata är bra och jätteviktigt, men räcker trots allt inte för att lösa alla de utmaningar vi ställs inför. I kombination med andra datatyper har den geografiska dimensionen av data däremot en enorm sprängkraft.

Geodata + Annan data = Verkligt värde

Det som är så unikt med GIS (geografiska informationssystem) är att det kan ta vilket data som helst som kan knytas till en plats – om demografi, ekonomi och livsstil – och jämföra den med andra fakta om samma plats. På så sätt blir de mest komplexa samband tydliga. Med modern teknik och tillgängligt data finns alla möjligheter att skapa en digital kopia av din verksamhet, supply chain eller stad. Sakernas internet (IoT) och sensorteknik gör det dessutom att möjligt att följa händelser och utveckling i realtid.

Genom att använda data på ett smart och medvetet sätt skapar du det kretslopp av datadriven insikt och innovation som är en förutsättning både för ett hållbart samhälle och långsiktigt framgångsrika affärer. Data genererar kunskap som blir till nya lösningar, som med hjälp av data följs upp och ständigt utvecklas och förbättras. Esri Sveriges roll som GIS-experter är att hjälpa våra kunder att skapa en plattform som kan borra sig ner i lager av data, skapa insikter och i slutänden driver mot måluppfyllnad.

Länktips: