Ett framgångsrikt byggprojekt förutsätter att alla inblandade parter har tillgång till kvalitativ information, både om själva byggnaden och om dess omgivningar och naturliga sammanhang. Att informationen är digital är idag mer eller mindre en självklarhet, liksom tillgänglighet för alla berörda.

I byggbranschen används BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Genom att kombinera BIM med en annan förkortning, nämligen GIS (geografiska informationssystem), sätter du objektet i ett sammanhang som gör det möjligt att verkligen optimera värde och effektivitet kring fastigheten genom hela dess livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning.

GIS- och BIM-data samverkar och påverkar helt enkelt varandra. Konkret kan det till exempel handla om att GIS-parametrar som vindriktning, vegetation, översvämningsrisk och tomtens lutning påverkar hur ett hus bör vara uppbyggt, det vill säga det som omfattas av BIM-information. GIS sammanlänkar data från olika källor och gör de mest komplexa och oväntade sammanhang och mönster tydliga. Visualiseringen kan till exempel se ut så här:

Visualisering av kombinationen BIM- och GIS-data.

Det bästa av två världar

En integration mellan BIM och ett modernt GIS innebär många fördelar. Lite förenklat handlar det om att:

  • Din organisation på allvar drar nytta av data och information om sina byggprojekt. Kvaliteten på era beslutsunderlag blir också bättre eftersom ni inte riskerar att tappa data mellan livscykelns olika faser.
  • Geografisk analys spetsar er analysförmåga och gör det möjligt att laborera med data och testa olika scenarion i prediktivt syfte, för att skapa attraktiva, trygga, lönsamma och hållbara projekt.
  • Visualisering av data och analyser på kartor gör det enklare att förstå det mest komplexa, med välgrundade strategiska beslut och bättre möjligheter att agera snabbt och rätt som resultat.
  • Ge organisationen en plattform för samverkan med stöd av användarvänliga gränssnitt och målgruppsanpassade appar.

Det finns med andra ord all anledning att som ett företag i byggbranschen titta närmare på kombinationen BIM + GIS! Läs gärna mer om samarbetet mellan Esri och Autodesk här.

Länktips: 

Ladda ner eBok om bättre effektivitet och lönsamhet med geografisk information