AI har på senare år blivit en alltmer reell möjlighet för alltfler organisationer. Precis som GIS (geografiska informationssystem) handlar AI och machine learning i grunden om att utnyttja stora mängder data på ett bättre sätt. Något som är kritiskt för framgång i en tid när hjulen rullar allt snabbare och där i stort sett ingen har lyxen att inte vara konkurrensutsatt.

I GIS-sfären pratas det mer och mer om möjligheterna med kombinationen GIS och AI, och hur det kan leverera värde till organisationer.

Principen är egentligen ganska enkel. Geografisk analys spetsar ”vanliga” analyser genom att sätta data i en kontext av tid och plats. Medan machine learning förenklat tillför förmågan att låta datorn självständigt lära sig mer om data med hjälp av algoritmer.

Big data blir smart data

Tillsammans är de här båda teknikerna en mycket stark kombination, som förbättrar möjligheterna att omvandla mycket stora datamängder till riktigt bra beslutsunderlag avsevärt. Till exempel för:

  • Optimering av interna processer – Det är i optimeringen av transaktioner dator-till-dator som organisationer i framkant hittar de lågt hängande frukterna för utveckling. En undersökning visar dessutom att de mest framgångsrika AI-satsningarna handlar om att vässa interna processer. Genom att med stöd av AI och machine learning i kombination med GIS  ta hand om data om underhåll av tillgångar och resurser blir det exempelvis möjligt att hitta rätt servicenivåer, och på så sätt spara både tid och pengar.
  • Proaktiv interaktion med kund – Den organisation som använder AI och GIS för att utvinna mer ur data om kunders köpmönster och -historik har möjlighet att göra prediktiva analyser som lägger grunden för till exempel proaktiv kommunikation, väl avvägd kundservice och produktutveckling som bygger på fakta. Det lönar sig att ligga steget före!
  • Välgrundade strategiska beslut – Att med precision kunna förutspå förändringar i tillgång och efterfrågan, och hur marknaden kommer att reagera på det, är en konkurrensfördel för vilken organisation som helst. AI och GIS hjälper dig att tydliggöra mönster i datamängder om köpmönster och omvärldsfaktorer, som förutsättningar och planer för infrastruktur eller konkurrenters planerade etableringar. Det möjliggör i sin tur välinitierade säljprognoser, rätt bemanningsnivåer, lagernivåer i balans, den optimala produktmixen och mycket mer.

Viktigt komplement i modern IT-miljö

AI och machine learning hjälper alltså, i kombination med GIS, organisationer att förstå både sin egen verksamhet och omvärlden bättre, och därmed fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Det skapar dessutom förutsättningar att interagera mer effektivt – internt och externt.

Data som lagras utan att förädlas och användas på ett klokt sätt är ett enormt resursslöseri. Med modern teknik – som kompletterar befintlig IT-infrastruktur – är det fullt möjligt att hitta nya mönster i komplexa datamängder, kunskap som skiljer din affär från mängden.

Länktips:

Ladda ner eBok om bättre effektivitet, kundrelationer och lönsamhet med datadrivna insikter