En organisations förmåga att dra nytta av data är en klar konkurrensfördel idag. Det blir extra tydligt när man tittar närmare på försörjningskedjan som, med sin komplexitet och många beroenden till ett stort antal aktörer och processer, har mycket att vinna på att sammanlänka data från olika källor och omvandla dem till underlag för smarta beslut.

Tekniken är nuförtiden så mogen att den inte längre är ett hinder. En IT-miljö med ett geografiskt informationssystem (GIS) som kompletterar andra verksamhetssystem är en reell möjlighet som stärker din organisations beslutsstöd och samarbetsförmåga avsevärt.

Här följer tre exempel på visualiseringar av data som tillför värde i just supply chain. Ett tips är också att kolla in det här webbinaret.

Strategiska beslut med stöd av kartvisualiseringar

Det här är en visualisering av beräknad körtid från en organisations distributionscentraler till deras kunder. Ett utmärkt strategiskt beslutsunderlag som hjälper verksamheten att optimera servicenivåer och att tydligt se var det fattas eller kanske finns för många distributionscentraler (DC) baserat på information om den verkliga kundstocken.

Visualisering av data på karta

Hantera problem operativt

I det här fallet används kartan för att hålla koll på leveranser. Här handlar det om att hantera en försenad leverans till en nyckelkund. Det börjar med en varning om att den planerade leveransen inte kommer inte att nå fram till kunden i tid på grund av trafikproblem. Med hjälp av information baserat på data om lager- och trafikläge kan kartan nu visa hur man optimalt dirigerar om leveransen för att lösa situationen med nöjd kund som resultat.

Visualisering av data på karta

Realtidsinformation på kartan

Den här kartan används för att agera i händelse av kris. I grunden innehåller kartan ganska statisk information om var de egna anläggningarna och leverantörerna finns. Eftersom kartan också visar var varningar för orkan är utfärdade kan organisationen få en lägesbild, som i realtid visualiserar hur och var supply chain påverkas. De kan zooma in i riskområdena och se exakt vilka anläggningar som påverkas och skicka ut en varning till dem. Varningen innehåller information om hur krisen ska hanteras och kartan underlättar sedan att få en överblick över vilka åtgärder som vidtas lokalt.

Dashboard med kartvisualisering

I det här webbinaret får du alltså mer information och inspiration om vilket värde geografisk information och analys bidrar med i din supply chain. Ta gärna en titt!

Länktips:

Hämta interaktiv guide till geografisk analys – så funkar det