Alla företag borde ha en digital spåkula

  • Affärsman och spåkula med frågtecken

Beslutsstöd

Alla företag borde ha en digital spåkula

En framgångsrik affär förutsätter att du ligger steget före i tanke och handling. Genom att använda data på ett klokt och medvetet sätt är det fullt möjligt att förutse vad som kommer att hända baserat på mönster vid tidigare liknande händelser och situationer. Med prediktiv analys får du och din organisation en digital spåkula som gör att ni kan fatta faktabaserade beslut istället för att lita på magkänslan.

Geografisk analys är, med sin förmåga att sammanlänka stora datamängder, som klippt och skuren för prediktiva analyser att bygga både prognoser, affärsstrategier och operativa beslut på. Konceptet går ut på att analysera relevanta historiska data för att hitta mönster. Resultatet används sedan för att förutspå framtida scenarion. Det i sin tur gör att organisationen kan fatta smarta beslut och agera proaktivt.

Vanliga användningsområden är att:

  • Optimera sortiment, erbjudande och marknadsföring
  • Effektivisera processer, och därigenom hitta rätt balans i exempelvis resursutnyttjande, bemanning och lagerhållning
  • Minimera risk, för så vitt skilda saker som till exempel förlorade kunder, bedrägerier och påverkan av väder och trafik

Kom igång med prediktiv analys

Gör så här:

  1. Ställ rätt frågor – Börja med att ringa in verksamhetens utmaningar. Vad är kritiskt för organisationen att förutspå och förutsäga? Här är det viktigt att involvera personer som verkligen förstår och kan verksamheten.
  2. Identifiera relevanta data – Vilka data behövs för att besvara frågan? Var finns den? Och vilken kvalitet är det på detta data?
  3. Säkerställ rätt analysverktyg – Geografisk analys är som sagt en kraftfull komponent i sammanhanget. Titta gärna närmare på hur det fungerar.

Och så till sist ett tips: Se den här demon av regressionsanalys som lägger grunden för prediktiv analys. Demon ger också en inblick i hur ett verktyg för geografisk analys fungerar.

Hämta interaktiv guide till geografisk analys – så funkar det

Exemplet innehåller inslag av prediktiv analys

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev