Gemensam lägesbild skapar värde i alla faser av fastighetens livscykel

  • Montage av visualiseringar på karta

Beslutsstöd

Gemensam lägesbild skapar värde i alla faser av fastighetens livscykel

Ett byggprojekt har mycket att vinna på en aktuell och gemensam lägesbild. Grunden läggs genom att hantera all data och information i en central knutpunkt, genom alla faser i fastighetens livscykel. En sådan portallösning, som också drar nytta av den geografiska dimensionen av data, gör det alltså möjligt att använda samma data för olika behov och ändamål genom hela projektet – från projektutveckling, via planering och byggfas till förvaltning. Det bäddar för framgång.

Säkerställ den tekniska förmågan att sammanlänka stora datamängder från olika källor, förädla dessa data i vassa analyser till kraftfulla visualiseringar med smarta kartor som bärande inslag och samverka sedan kring dessa beslutsunderlag.

På så sätt blir förutsättningarna för en långsiktigt lönsam affär de allra bästa.

Vassa beslutsunderlag i en komplex sektor

Att vara verksam inom bygg- och fastighetssektorn innebär idag krav på att navigera snabbt och rätt i en komplex verksamhet med många aktörer och beroenden, både internt och externt. Den organisation som ser och hanterar data som den strategiska resurs det är och dessutom använder geografisk information och analys uppnår konkurrensfördelar genom:

  • Faktabaserade underlag för optimal projektutveckling och lönsamt markförvärv
  • Långsiktigt hållbar design, konstruktion och planering, naturligtvis i kombination med BIM
  • Koll på läget – vid behov i realtid – under byggfasen
  • Optimalt resursutnyttjande med asset management med stöd av kartan
  • Effektiv samverkan mellan planeringskontoret och mobil personal på byggarbetsplatsen eller i förvaltning
  • Faktabaserad positionering på marknaden, från prissättning till marknadsbearbetning
  • Kvalificerad analys av enskilda projekt och kvalitativ uppföljning av KPI:er

Kraften i att sammanlänka data

Genom att använda data på det här sättet skapar organisationen en digital kopia av sitt byggprojekt. Det handlar om så mycket mer än 3D-modeller. Den digitala kopian handlar i praktiken om att sammanlänka och dra nytta av data i projektet som helhet. Sprängkraften är enorm när samband och mönster i komplexa datamängder blir tydliga.

En central portal för lagring av data och information är en förutsättning. Organisationen bygger tillsammans kontinuerligt och gemensamt upp datamängden. Eftersom alla organisationsdelar har tillgång till samma data och information blir övergången mellan projektets faser sömlös och så mycket mer effektiv.

Jag vill avsluta det här blogginlägget med ett tips om inspelningen av en presentation om nyttan med kombinationen GIS (geografiska informationssystem) och BIM vid byggnationen av 57.000 lägenheter i London. En tillämpning som kommer att ge dig aha-upplevelser!

Ladda ner white paper om en IT-miljö för datadrivna insikter, långsiktig lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev