En gemensam lägesbild är en kritisk framgångsfaktor för vilken verksamhet som helst. Men handen på hjärtat: Har du egentligen koll på vad som verkligen har påverkat verksamheten i närtid, vad som händer just nu och vad som kommer att hända den närmaste tiden?

På engelska brukar man prata om operational och situational awareness. Jag hittar inget riktigt bra ord på svenska, men i praktiken handlar det om förmågan att förstå hur saker och ting påverkar verksamheten i relation till tid och rum. Målet är att säkerställa en gemensam lägesbild som gör att organisationen kan fatta beslut och agera snabbt och rätt, baserat på fakta istället för att lita på magkänslan. För det lönar sig.

Teknik, processer och människor i synk

Vägen till en gemensam lägesbild som ger verklig verksamhetsnytta innebär en rad vägval. Rätt teknik måste visserligen vara på plats, men det är helt avgörande att inte tappa bort människorna och processerna i förändringsarbetet. Om de inte är i synk med tekniken kommer effekterna inte att bli så positiva som förväntat. Snarare tvärtom faktiskt.

Pricka av den här checklistan och se om din organisation är på rätt väg:

 • Hela organisationen är involverad
  Verkligt värde av beslutsunderlag och informationsprodukter förutsätter fokus på verksamhetsnyttan. Den gemensamma lägesbilden ska ge svar på verkliga frågor och lösa prioriterade utmaningar. Mobilisering av hela organisationen bäddar för rätt prioriteringar.

 • Vi har en central portal för att lagra och hantera data och information
  Nu är det dags att montera ner stuprören och låta data från olika källor samverka. En modern portallösning gör det möjligt.

 • Dataförsörjningen är säkrad
  Den gemensamma lägesbilden måste bygga på relevanta, kvalitativa och aktuella data. Sannolikt är även realtidsdata en viktig komponent.

 • Det är ordning och reda i våra datakällor
  Data måste hanteras som den strategiskt viktiga resurs det faktiskt är. Fastställ vilka data som är relevanta för en gemensam lägesbild, och kartlägg var de finns. Samordning av struktur, filformat och tjänstefiering av datakällorna gör att datat blir användbart.

 • Vi har de analysmuskler som behövs
  Geografisk analys och smarta kartor bidrar till det genom att sammanlänka data från olika källor, bringa klarhet i stora datamängder och tydliggöra komplexa samband.

 • Beslutsunderlagen är målgruppsanpassade
  Det är viktigt att information som är relevant i just min roll är lätt att ta till sig. Säkerställ därför att visualiseringar, informationsprodukter, appar och beslutsunderlag möter mottagarens behov, att de är tydliga och lätta att förstå.

 • Vårt IT-stöd är användarvänligt
  Om det är för krångligt att skapa och använda lägesbilden kommer den inte att bli den resurs du räknat med. Det är därför viktigt att ha en teknisk lösning som är användarvänlig – inte bara för experter – och gör det enkelt både att förädla och konsumera data och information.

 • Det finns stöd för mobil användning
  Idag förutsätts att data och information kan användas när, var och hur som helst. En portallösning möjliggör det.

 • Samverkan är en grundbult i vår verksamhet
  De tekniska förutsättningarna för digital och datadriven samverkan har betydelse, liksom dataförsörjningen. Men människorna och processerna är minst lika viktiga. Om organisationen inte jobbar aktivt med alla komponenterna kommer organisationen inte att få utväxling på den gemensamma lägesbilden.

White paper: Datadrivna insikter bäddar för lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg