Data är nyckeln till konkurrenskraft inom tillverkande industri

  • Människor i sammanträde tittar på dashboards med kartvisualiseringar

Data

Data är nyckeln till konkurrenskraft inom tillverkande industri

Det blir alltmer utmanande att upprätthålla konkurrenskraft i tillverkande industri. Att enbart fokusera på hög produktivitet och långt driven automatisering är inte längre tillräckligt för att nå framgång. Numer är det dessutom viktigare än någonsin att följsamt anpassa verksamheten till ny affärslogik och nya förutsättningar på marknaden. För att göra det på ett framgångsrikt sätt gäller det att ta hävstång på digital transformation och dra nytta av potentialen i data, om till exempel demografi, ekonomi och marknad. Och så geografisk data förstås.

Mycket står på spel och det gäller att inte stagnera. Innovation och utveckling är grunden till långsiktigt hållbar utveckling av verksamheten. Genom att dra nytta av kraften i både interna och externa dataset i olika kombinationer, kan framtidens organisation få stora konkurrensfördelar och bättre kontroll på sin digitala transformation. I det längre perspektivet är en medveten och konsekvent strategi kring den egna datahanteringen livsviktig och gör det möjligt att fatta beslut baserat på fakta istället för magkänsla.

Utveckling, effektivitet och optimering

Ett GIS (geografiskt informationssystem) är ett komplement till din IT-stack, som bidrar med just den förmågan. Nästan all data har en geografisk dimension och i ett GIS omvandlar geografisk analys stora datamängder från olika datakällor till vassa beslutsunderlag och tillför värde till tillverkningsindustrin i form av:

Utväxling på investeringar

På köpet får du dessutom utväxling på den data din organisation redan har investerat i, men inte dragit nytta av. För ni sitter med all säkerhet på en massa data som är under- eller till och med outnyttjad. Har du tänkt på vad det får för konsekvenser? Och omvänt – vad ni skulle kunna uppnå om ni verkligen tog vara på den strategiskt viktiga resurs som data är!

Till sist ett tips om en riktigt inspirerande video där BP berättar hur de använder geografisk information och analys som en globalt strategisk resurs. Ta gärna en titt:

Ladda ner white paper om en IT-miljö för datadrivna insikter, långsiktig lönsamhet och effektivitet

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev