Det maskineri som en framgångsrik verksamhet är drivs framåt av data. Och då menar jag alla typer och kombinationer av data som är värdefulla för just din verksamhet. Därför är det något av en ödesfråga att ledningsgruppen driver en utveckling där organisationen är rustad – tekniskt, process- och kunskapsmässigt – för att möta den här aspekten av digital transformation så optimalt som möjligt.

Det är viktigt att välja rätt väg på den här resan, som i grunden handlar om digital transformation. Mycket handlar om att skapa förutsättningar för den flexibilitet, innovationskraft och förmåga att agera både snabbt och långsiktigt, som är en nödvändighet i dag. Det är inte lätt att hitta den där rätta balansen.

Men jag brukar tänka att det ju faktiskt är väldigt ologiskt att tänka att ”nu ska vi genomföra det här digitaliseringsprojektet och det kommer att ta fyra år”. Det är helt enkelt inte så det funkar. När de där fyra åren har gått är lösningen redan hopplöst omodern.

Här har jag sammanfattat mina tankar om digital transformation i tre råd till alla ledningsgrupper där ute:

1. Skapa en digital kopia av er verksamhet

De flesta organisationer står idag inför utmaningen att verkligen utnyttja de mängder av data, som vår digitaliserade värld genererar. Att lyckas med det är nyckeln till verkliga konkurrensfördelar. En digital kopia av verksamheten lägger grunden. Och då menar jag inte att ni ska ta fram en 3D-modell av kontoret, industriområdet eller staden… Nej, den digital kopian handlar om teknik, processer och förmågan att samla och samordna all data som verksamheten genererar – från olika interna system, externa datakällor, mobil datainsamling, IoT, AI, machine learning och så vidare – och omvandla den till värdefull kunskap.

2. Verksamhetsnytta är alltid ledstjärnan

Blanda inte ihop handhavande och behov. Alldeles för ofta följs ett konstaterat teknikbehov av att man tar fram en spec som innehåller massor av krav, varav inte ett enda handlar om önskad effekt. En bra kravspec fokuserar i första hand på förväntad verksamhetsnytta – inte teknik, knapptryckningar och användargränssnitt. Med rätt fokus kommer ni att få så mycket bättre lösningsförslag och ett IT-stöd där verksamheten kan växa och utvecklas på lång och kort sikt. Genom att titta på portallösningar istället för enskilda applikationer tar ni ytterligare ett steg mot långsiktighet.

3. Prioritera åtgärder med kort startsträcka

Digitaliseringsprojekt tenderar som sagt att bli alldeles för stora och långdragna. Det ska utredas, upphandlas, utvecklas och implementeras – och vips har det gått x antal år och verksamheten sitter med en lösning som redan är omodern. Digitalisering måste istället bygga på ett proof-of-concept-tänk: Kom till skott, testa, utvärdera i en ständigt pågående utveckling av verksamheten. Handlingskraft är A och O. Det är den verklighet vi har att förhålla oss till idag. En verklighet som starkt talar för portallösningar där det är enkelt att sätta upp funktionalitet och applikationer, som delas lika enkelt och där feedback är en naturlig del.

Ja, egentligen har jag ju förstås ett fjärde råd: Dra nytta av datas geografiska dimension! Ett modernt GIS är en självklar pusselbit för att få utväxling av digital transformation. Verksamhetsnyttan är uppenbar i processer som genomsyrar hela organisationen. Klicka gärna här för att inspireras av grafiken nedan.

Användarmönster i GIS

Ladda ner white paper: Det har din organisation att vinna på en ny syn på data och er IT-/GIS-miljö

Om skribenten: Lars Backhans - Vd

I sin roll som vd på Esri Sverige brinner Lars Backhans för att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och affär med stöd av geografisk information och analys. Lars har en gedigen bakgrund inom IT-branschen, bland annat på Microsoft i både USA och Sverige. Han är dessutom en omtyckt inspiratör och talare inom GIS och digital transformation.

Relaterade inlägg