Samhället är extremt beroende av väl fungerande transporter. Hållbarhet är naturligtvis ett fullständigt naturligt fokus för alla parter, liksom säkerheten. Ur ett affärsperspektiv är det dessutom avgörande att transporterna sker snabbt och kostnadseffektivt. Alla sektorer med en komplex verksamhet har potential att dra stor nytta av data som strategisk resurs. Det gäller även i transport- och logistikbranschen.

Det är lätt att tänka att nyttan med stöd av geografisk information och kartor ligger i ruttplanering och trafikrapporter. Så har det kanske varit traditionellt. Men möjligheterna är så mycket större. Med rätt IT-stöd i form av ett portal-centriskt GIS (geografiska informationssystem) blir det möjligt att dra nytta av relevanta data och informationsprodukter i hela transportkedjan. På kontoret och mobilt i förarhytten. För en gemensam operativ lägesbild – gärna i realtid – och strategiska ledningsbeslut.

Värde i transportkedjan

Exempel på tillämpningar som genererar värde i en transportintensiv verksamhet är:

  • Optimering av allt från utnyttjande av fordonsflottan till körtidsområden och servicenivåer
  • Bättre leveranssäkerhet – du behöver aldrig missa ett leveransfönster igen
  • Spårbarhet för varor, fordon och personal
  • Minimering av risk, relaterat till allt ifrån trafik och väder till brott och säkerhet
  • Uppföljning av KPI:er

I samtliga fall är nyckeln till framgång tillgången till relevanta data och förmågan att förädla kombinationer av data från olika källor till informationsprodukter och beslutsunderlag som görs tillgängliga för berörda aktörer. Vinsterna är många och låt mig avslutningsvis citera MellanSveriges LogistikNav som säger att

GIS ger transportkostnadsbesparingar på upp till 20%

Till sist vill jag gärna tipsa om det här filmklippet om den nytta ett GIS levererar inom transport och logistik:

Ladda ner eBok: Om hur datadrivna insikter skapar ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat