Du som jobbar med att utveckla, planera, bygga eller förvalta en fastighet verkar i en komplex sektor – oavsett var i livscykeln du befinner dig. Processen involverar många aktörer och påverkas av en mängd faktorer, både internt och externt. I den här typen av verksamhet finns mycket att vinna på att verkligen utnyttja potentialen i tillgängliga data för att skapa operativa och strategiska beslutsunderlag.

Eftersom majoriteten av all data som är relevant i ett fastighetsprojekt kan kopplas till en position, får den organisation som drar nytta av den geografiska dimensionen ytterligare en fördel. Ett geografiskt informationssystem (GIS) är i det här sammanhanget ett avgörande komplement till verksamhetens IT-miljö. Med ett modernt GIS blir det möjligt att hantera och sammanlänka stora mängder data från olika källor i kraftfulla analyser och visualiseringar på smarta kartor, vilket i sin tur ger möjligheter som till exempel att:

  • Fatta väl underbyggda beslut i projektutvecklingsfasen
  • Planera med precision
  • Effektiv koordinering i bygg- och förvaltningsfasen
  • Maximera värdet av fastighetsbeståndet, både på kort- och lång sikt
Illustration: Kombinera geodata med annan data - egna, demografiska och livsstilsdata

Stärk dataanvändningen i fem etapper

Din organisation får tillgång till de här möjligheterna genom att utveckla sitt IT-stöd och användningen av data i fem etapper:

  1. Säkerställ en IT-miljö som kan hantera data optimalt: En gemensam central portal är ett ovärderligt nav och verktyg, som gör det möjligt att få ut så stort värde som möjligt av data. Stöd för den geografiska dimensionen bäddar för ännu större nytta.
  2. Sätt egna resurser, tillgångar och fastigheter på kartan: Börja med att inventera den data som finns i olika system och samla den i en gemensam portal.
  3. Komplettera med andra relevanta data: Hantera även externa data – om demografi, infrastruktur, miljö, konkurrenter och så vidare – via samma portal.
  4. Analysera och visualisera: Geografisk analys för det möjligt att länka samman data från olika källor. Visualisering av resultatet på smarta digitala kartor levererar beslutsunderlag som avslöjar de mest komplexa samband och mönster. Med detta stöd har du sedan möjlighet att laborera med dina data och testa olika analyser, scenarion och alternativ.
  5. Fatta beslut baserade på verkliga fakta: Nu har du skapat de relevanta informationsprodukter och rapporter som krävs för att hantera utmaningar i och optimera din verksamhet. Portalen gör det enkelt att göra beslutsunderlagen tillgängliga för alla som behöver dem, i webbgränssnitt, appar och dashboards.

Länktips:

Ladda ner eBok och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg