Asset management är en stor kostnad i många verksamheter. Stora kostnader innebär också stort utrymme för besparingar. Titta närmare på möjligheterna med ett IT-stöd för att hantera geografisk information och analys, så får din organisation de bästa förutsättningar att ta hävstång på den digitala transformationen och all data den genererar. På så sätt får ni alla möjligheter att spetsa er asset management och spara både tid och pengar.

Oavsett om din organisation behöver optimera underhåll eller använda resurser mer effektivt är det en stryka att kunna dra nytta av data från olika källor och system. Ett GIS (geografiska informationssystem) är ett komplement till den befintliga IT-miljön, som tillför möjligheten att sammanlänka stora datamängder och skapa en gemensam lägesbild som skapar bättre förutsättningar att snabbt fatta rätt beslut och agera på det.

Beslut om tillgångar och resurser – snabbt och rätt

På engelska brukar man prata om operational och situational awareness när man vill beskriva det här fenomenet. I praktiken handlar det om förmågan att förstå hur saker och ting påverkar verksamheten i relation till tid och rum. Geografisk information och analys hjälper dig att se dolda mönster och upptäcka resurser och tillgångar som är överflödiga, felplacerade, under- eller felutnyttjade. Den ger också insikter som stärker organisationens hållbarhetsarbete, och reducerar – sist men inte minst – onödiga tidstjuvar och kostnader i underhållsarbetet.

Ta fyra viktiga steg för att dra nytta av data på det här sättet:

  1. Sätt era egna resurser och tillgångar på en digital karta
  2. Komplettera med externa dataset som är relevanta för er verksamhet, till exempel demografiska data, data från myndigheter och kommun, eller data om infrastruktur
  3. Analysera och visualisera – geografisk analys tar dina analyser till nya nivåer och visualisering på smarta kartor gör de mest komplexa samband tydliga
  4. Fatta beslut baserade på verkliga fakta – naturligtvis är informationsprodukter och beslutsunderlag tillgängliga för alla inblandade parter, på kontoret eller i fält

Det kommer att löna sig!

Komplement till befintlig IT-miljö

Ett modernt GIS är som helhet ett värdefullt komplement till er IT-miljö.  Här finns också information och videoklipp om en av våra partnerprodukter, där ett kartstöd stärker asset managment.

Avslutningsvis vill jag rekommendera det här videoklippet där BP berättar hur de använder geografisk information som en globalt strategisk resurs för just asset management. Riktigt inspirerande: