Vår digitaliserade tid genererar gigantiska mängder data. Men big data har inget värde om den inte omvandlas till smart data. Potentialen är stor för de organisationer som lyckas med det: Effektiviteten och lönsamheten ökar, kundrelationerna blir bättre och långsiktigt hållbara, och värdefulla konkurrensfördelar skapas.

Analys och tillgänglighet är nyckeln till den kunskap och insikt som finns begravda i databaserna. Geografisk analys är en särskild disciplin som har styrkan att sammanlänka just mycket stora datamängder. Relevanta data från både interna och externa datakällor omvandlas, med stöd av den geografiska dimensionen, till kraftfulla beslutsunderlag. Visualiseringar på kartor avslöjar sedan komplexa samband och gör dem lätta att förstå och ta till sig.

4 steg gör organisationen redo för välgrundade beslut

Din organisation behöver ta fyra steg för att säkerställa förmågan att fatta snabba faktabaserade beslut och agera rätt i en värld där förutsättningarna ständigt förändras och innovationstakten är enorm:

  1. Inventera organisationens datatillgångar – identifiera vilka data som behövs och är relevanta för att skapa de beslutsunderlag organisationen behöver för att utvecklas och må bra
  2. Montera ner stuprören – en gemensam destinationsportal för data och information lägger, tillsammans med tjänstefiering av era datakällor, den tekniska grunden
  3. Se till att ni har de analysmuskler som krävs – bekanta dig med geografisk analys om du inte redan har gjort det
  4. Mobilisera och involvera hela organisationen – data och information som inte delas har inget reellt värde, så det är minst lika viktigt att medarbetarna och de olika organisationsdelarna är med på tåget, som att de tekniska lösningarna är på plats

Slutligen ett tips: I det här videoklippet berättar en kund om hur de har upptäckt nyttan med geografisk analys och använder en av våra nyare programvaror för att komplettera sitt beslutsstöd.

Ladda ner eBok: Om hur datadrivna insikter skapar ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat