I byggbranschen används som bekant BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Genom att kombinera BIM med ett GIS (geografiska informationssystem), sätter du objektet i ett sammanhang och gör det möjligt att verkligen optimera värde och effektivitet kring fastigheten genom hela dess livscykel – från planering och design till bygge och förvaltning.

GIS- och BIM-data samverkar och är beroende av varandra. Med ett GIS blir det möjligt att sammanlänka data från olika källor och på så sätt få ut så mycket värdefull information och kunskap som möjligt av sina data – oavsett dess ursprung.

Visste du att Esri och Autodesk har ett partnerskap, där man i ett nära samarbete gör det möjligt att ytterligare förbättra de respektive teknologiernas förmåga att samverka med varandra? På så sätt kan aktörer i bygg- och fastighetsbranschen dra nytta av de bästa från båda världar.

Nyttor med kombinationen GIS-BIM

I praktiken innebär alltså kombinationen GIS och BIM ett sömlöst flöde av information genom fastighetens hela livscykel med alla fördelar det ger i form av effektivitet och optimering. Partnerskapet med Autodesk fokuserar på lösningar för nyttor som:

  • Att enklare se förhållandet mellan byggnadens läge och närmiljön
  • Förändringsdetektion med hjälp av sensorer
  • Förenklad design och visualisering i 3D
  • Optimering och effektivisering av drift och underhåll i förvaltningsfasen

Nyfiken och vill veta mer? Här finns mer information om samarbetet Esri-Autodesk, och varför det är viktigt att bygga en bro mellan GIS och BIM.

För en tid sedan dök förresten en rolig sak upp i LinkedIn-flödet. Vår tidigare kollega Christoph Kircher, som numer jobbar på Sweco Position, delade med sig av sitt första test av GIS-BIM-integration. Kolla in modellen du också!

GIS-BIM modell

Varsågod! I den här eBoken berättar vi om värdet av att ha koll på läget i din organisation