Geografi dold resurs som bidrar till en mer hållbar värld

  • GIS bidrar till hållbarhet

Beslutsstöd

Geografi dold resurs som bidrar till en mer hållbar värld

Vi är övertygade om att kunskap ett oerhört viktigt verktyg för att bemöta mänsklighetens största utmaningar. Att förstå de geografiska dimensionerna av utmaningarna och lösningarna gör det möjligt att få insikter som inte går att få på annat vis.

Vad menas med geografiska dimensioner? Jo, det handlar om att förstå hur man kan dra nytta av att nästan allt som sker äger rum någonstans, vid någon plats.

Det gör att det finns en koordinat – en geografiskt exakt position. Rita ut den platsen på en karta och lägg till ett eller flera lager av information ovanpå som besvarar frågor i stil med: Hur många? Vilka olika? Vilken utbredning?

Du får snabbt en kartbild sprängfylld med information som berättar och ger en översikt som inte går att skapa på annat sätt.

Analyser kraftfull del av beslutsstöd

All information i kartan kan i nästa steg kombineras på olika sätt, för att du ska kunna göra analyser utifrån en eller otaliga frågeställningar. Det här kallas att göra en geografisk analys.

Dessa geografiska analyser de utgör ett unikt och kraftfullt komplement till nästan alla typer av beslutsunderlag.

Det här sättet att inse värdet av att koppla data till en viss plats för att visualisera och analysera information är vad som menas med den geografiska dimensionen. Omvandlat till teknik talar vi om geografiska informationssystem, GIS.

Geografiska system används globalt

Kartor, geografiska analyser och GIS används inom alla områden och i alla nationer. Där utgör det ett universellt språk för kommunikation, en metod för att dela idéer och ett sätt att få nya insikter.

Geografiska informationssystem gör det samtidigt möjligt att förstå och ta sig an utmaningar på nya sätt.

Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål vill vi ta reda på hur vi med hjälp av vår unika kompetens inom GIS kan snabba på en positiv förändring för en mer hållbar värld.

Att förstå de geografiska dimensionerna av utmaningarna och lösningarna gör det möjligt att skapa mer med mindre.

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev