Många företag, inte minst inom tillverkande industri, gör i dessa tider stora investeringar för att möta digitaliseringen nya krav och möjligheter. Jag kan inte låta bli att tycka att det synd att de gör det utan att dra nytta av potentialen i de tusentals geografiska punkter, eller med andra ord den data, som till stor del definierar en supply chain.

Genom att utnyttja den geografiska dimensionen i data om sin försörjningskedja, använda den i analyser och visualisera både data och analysresultat på kartor, skulle verksamheten nämligen få tillgång till riktigt vassa beslutsunderlag. När organisationen på det här sättet visualiserar sin supply chain digitalt får den nämligen helt nya förutsättningar att minska friktionen och öka effektiviteten i hela kedjan. Med alla fakta på bordet minimeras risk och flexibiliteten ökar – två viktiga förmågor i en alltmer komplex värld.

Vad gör då de organisationer om lyckas på den här resan? Jo, de:

1. Säkrar dataförsörjningen

Alla delar i en supply chain genererar på ett eller annat sätt data – i de olika IT-system som används, från mobil personal, via sensorer och IoT. Här finns en ofta kraftigt underutnyttjad strategisk resurs, som när den används och omvandlas till beslutsunderlag tydligt bidrar till kontroll på och optimering av försörjningskedjan.

2. Fokuserar på integration

Att skapa en sömlös värdekedja – från råvara till slutkund, och hela vägen däremellan – bäddar för märkbara konkurrensfördelar. I mångt och mycket handlar den här integrationen om att montera ner de stuprör där data hanteras idag, mer eller mindre utan koppling till varandra. Med en gemensam destinationsportal blir det möjligt att kombinera data från olika källor i analyser och underlag som används i beslut, både operativt och strategiskt.

3. Implementerar ett kraftfullt beslutsstöd

Framgångsrika företag utvecklar förmågan att omvandla data till en gemensam lägesbild för att löpande ha koll på den operativa verksamheten, få tillgång till underlag för effektiv planering och skapa riktigt kraftfulla rapporter för uppföljning av KPI:er. För att åstadkomma riktigt kraftfulla beslutsunderlag är det viktigt att både utforska de möjligheter som finns i tillgängliga datakällor, såväl interna som externa, och hur man kan visualisera informationen på nya mer effektiva sätt.

4. Skapar förutsättningar för samverkan

En gemensam destinationsportal gör det möjligt – för både de egna medarbetarna och externa aktörer – att samverkan med stöd av värdefulla data och relevant information i hela försörjningskedjan. Portalen är navet som gör det möjligt att förädla data till information som hjälper verksamheten att optimera processer, eliminera tidstjuvar, maximera resursutnyttjande och mycket mer.

Inom tillverkande industri pratas det en hel del om ”den fjärde industriella revolutionen” eller ”Industri 4.0”. När jag läser KPMG:s rapport om i4.0 kan jag inte undgå att reflektera över att ett geografiskt informationssystem (GIS) är den pusselbit som saknas i många industriföretag som utvecklar sin verksamhet för att möta den digitala transformationens utmaningar och möjligheter. Detta är verkligen en möjlighet till större konkurrenskraft väl värd att utforska!

Länktips: