I vår alltmer digitaliserade värld sitter alla organisationer på stora mängder data, i egna verksamhetssystem och databaser. Det har dessutom aldrig varit enklare att hantera data på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt mobilt, ute ”på fältet”, oavsett roll. Däremot är det nog lätt att glömma att även förkortningar som IoT eller AI och begrepp som machine eller deep learning i grunden handlar om att utnyttja stora mängder data på ett bättre sätt. Något de har gemensamt med vår branschs egen förkortning GIS (geografiska informationssystem).

GIS är en teknik som tar hand om stora, komplexa datamängder från olika datakällor, sammanlänkar dem i analyser och visualiserar resultatet i tydliga rapporter och beslutsunderlag. Det gör GIS till den pusselbit som ofta saknas i organisationens IT-miljö när man ska få utväxling på potentialen i data och digital transformation.

Merparten av alla data som rör din verksamhet har sannolikt en geografisk dimension. Du har kanske inte tänkt på det, men så här det. Genom att utnyttja den får organisationen förutsättningar att fatta beslut som gör skillnad och agera på ett sätt som ger konkurrensfördelar. Använd geografisk analys och interaktiva kartor för att se på din affär med nya ögon.

Konsten att omvandla data till verksamhetnytta

Nyckeln till förmågan att omvandla data till verksamhetsnytta ligger i att omvandla frågor till svar. Det börjar med en utmaning eller möjlighet och riktigt bra, rättvisande och tydliga beslut förutsätter sedan ett strukturerat angreppssätt:

  1. Utforska organisationens egna rådata. Vilka data finns tillgängliga?
  2. Strukturera och tvätta de data som är relevanta. Vilka svar kan de ge?
  3. Berika egna dataset med data från externa datakällor. Vilka data saknas för att besvara den aktuella frågan? Det kan handla om data om demografi, infrastruktur, marknaden och mycket mer.
  4. Visualisera analysresultaten så att de blir tydliga. Kartvisualiseringar hjälper dig att identifiera nya mönster och lösningar.
Figur som beskriver analys

Alla företag kan optimera sin verksamhet och göra bättre affärer om de blir datadrivna. Geografisk information och analys gör det möjligt att fatta bättre och snabbare beslut baserat på fakta i komplexa frågor om säljtrender, marknadsmixens effektivitet, resursutnyttjande, riskhantering, etableringar och mycket mer. Egentligen sätter bara fantasin gränser.

Länktips:

Varsågod! I den här eBoken om datadrivna insikter berättar vi om värdet av att ha koll på läget i din organisation