Så upprepar projektutvecklaren framgång

  • Tvillingar framför beslutsunderlag med kartstöd

Beslutsstöd

Så upprepar projektutvecklaren framgång

Trenden att priset på nyproducerade bostäder sjunker ser ut att hålla i sig. Därför är det viktigare än någonsin att som projektutvecklare verkligen ha koll på läget och inte ta onödiga risker. Ett sätt är att ta reda på vad de mest framgångsrika projekten har gemensamt, och sedan matcha dessa kriterier mot tänkta platser för nyproduktion. Eller med andra ord – nyckeln till framgång är att hitta tvillingar till de mest lyckade projekten.

Relevanta data och skarp analys ökar förutsättningarna att identifiera rätt bygg- och investeringsmöjligheter. Eftersom geografisk analys har en unik förmåga att sammanlänka data från många källor och ge svar på komplexa frågor är den en värdefull tillgång i verktygslådan för till exempel marknadsanalys.

Hitta tvillingar för att optimal lönsamhet

Genom att analysera hur det har gått för tidigare byggprojekt och knyta den analysen till demografiska och ekonomiska data för den närliggande omgivningen får du en tydlig bild av vilka faktorer som påverkar lönsamheten. Nyckelfaktorer som blir tydliga och enklare att prioritera när de visualiseras på kartor är till exempel närheten till service, infrastruktur och demografi.

Den här analysen av historiska data ger alltså kunskap som sedan kan användas för att hitta nya, liknande platser som uppfyller de kriterier som definierar framgångsprojekten. Med den här typen av analys blir det dessutom möjligt att testa olika scenarion och ranka tänkbara lägen för nybyggnation för att hitta det optimala. Så uppfinn inte hjulet i onödan och lita inte för mycket på magkänslan. Upptäck geografisk analys och skapa förutsättningar att kopiera tidigare succéer.

Kartvisualisering för att hitta tvillingar i byggprojekt

Geografisk analys – så funkar det

Den här kartan visualiserar resultatet av en fiktiv analys som är beslutsunderlag för byggnation av en kommersiell fastighet, närmare bestämt en större butiksgalleria. I grunden ligger en analys av data om målgrupp, konkurrenter och områden som inte har fem minuters gångväg till en butik. Ju mörkare blå färg på kvadraterna desto högre sammantagen överensstämmelse för dessa parametrar. De röda områdena visar befintliga upptagningsområden för konkurrenter och egna butiker. Genom att använda all denna information och analysera den kom vi fram till två lägen som har optimal position baserat på likhet med tidigare etableringar. Vi har med andra ord hittat två lämpliga tvillinglägen!

Länktips:

Varsågod! En interaktiv guide till geografisk analys

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev