Koll på läget – hemligheten bakom tillväxt

  • Tangentbord med kundvagn för online-handel

Beslutsstöd

Koll på läget – hemligheten bakom tillväxt

Vad gör man i en tid när konkurrenssituationen hårdnar och kunders köpmönster förändras? Ja, inom detaljhandeln är stora strukturella förändringar verkligen en realitet. Omvandlingen drivs förstås till viss del av den allmänna digitaliseringen av vår samtid, men den digital transformationen skapar ju också nya möjligheter till utveckling och tillväxt i en verksamhet.

För en tid sedan ramlade jag över en färsk artikel från Esri i USA, som beskriver hur en stor, rysk detaljhandelskedja (X5) använder ett geografiskt informationssystem (GIS) som ryggraden i ett datadrivet beslutsfattande och lägger på så sätt grunden till lönsam tillväxt. Just GIS är en pusselbit som fattas i en IT-miljö som drar nytta av digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Bättre beslutsunderlag, prognoser och benchmark

Den här kedjan använder geografisk analys för att sammanlänka data om aspekter som demografi, konkurrens och infrastruktur. Relevanta data förädlas på så sätt till träffsäkra och tydliga beslutsunderlag, i form av smarta kartor, för:

  • Nyetablering och expansion
  • Produktmix och prissättning
  • Val av butikskoncept per etablering

Butikskedjans ledning ser GIS-stödet som en strategiskt viktig resurs som både möjliggör kvalitativ benchmark och tar organisationens prognoser av olika slag till en ny nivå. Det i sin tur minimerar risk i och maximerar positiv utveckling av verksamheten. Så här säger till exempel chefen för strategisk affärsutveckling på X5 Retail Group:

Those newly opened stores were good openings, high-quality openings. The percentage of mistaken decisions is very low, so we are very much satisfied with the result.

Exempel på visualisering

Rent konkret delar X5 slutligen med sig av ett av sina beslutsunderlag i form av den så kallade ”heatmapen” nedan. Kartan visualiserar i det här fallet potentiell omsättning baserat på geografisk analys av data från flera källor. Nyfiken på att veta mer om geografisk analys? Vi berättar förstås gärna mer.

Kartvisualisering butiksetablering

Varsågod! eBok om ökad effektivitet, lönsamma kundrelationer och bättre resultat med datadrivna insikter med stöd av geografin

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev