Spara tid och pengar genom att ta vara på outnyttjad resurs

  • Karta som bidrar till effektivisering

Beslutsstöd

Spara tid och pengar genom att ta vara på outnyttjad resurs

En majoritet av all data som skapas i ett företag eller en verksamhet kan kopplas till en fysisk position. Att dra nytta av det öppnar upp för nya sätt att effektivisera verksamheten och skapar konkurrensfördelar på en mängd plan, oavsett organisation.

Vilken verksamhet vill inte förenkla, spara tid och pengar? De flesta, skulle jag tro. Och det finns en effektiv men fortfarande förvånansvärt outnyttjad resurs för att göra det: geografi.

Hur då? Jo, nästan all verksamhetsdata kan kopplas till en plats, alltså en verklig geografisk position. Faktiskt så mycket som uppåt 80 procent.

Identifiera mönster i dina data

Genom att lägga geografin som grund till befintliga (och nya) data kan du visualisera på en karta exakt var saker sker. Det gör det möjligt att identifiera mönster och trender och få insikter som inte går att få på annat sätt.

Tabeller, diagram och grafer i alla ära, men det kräver sin man eller kvinna att sätta sig in i materialet och förstå alla siffror. Med informationen visualiserad på en karta får du en helt annan överblick och svaren träder fram betydligt enklare.

Få svar på komplexa frågor

När du har dina data kopplade till en karta kan du börja laborera med olika utfall:

  • Vad händer om vi expanderar? Är kundunderlaget i upptagningsområdet tillräckligt stort?
  • Vad innebär det på sikt om förslaget om en ny väg och infrastruktur klubbas igenom? Hur påverkar det våra transporter? Våra utsläpp?
  • Hur ser befolkningstillväxten ut i regionen inom en femårsperiod? Hur många fler eller färre besökare eller kunder kan vi räkna med? Hur påverkar det vår omsättning?
  • Hur kan vi följa våra produkter i en hel produktionskedja? Hur kan vi säkerställa att vinstkrav uppnås? Att våra krav på hållbara råvaror säkerställs?

Det här är bara några typer av frågor som du kan få svar på när du kombinerar data med geografi. Och eftersom svaren kommer från riktiga data får du ett mycket bättre beslutsunderlag.

Det gör det enklare att klubba igenom de rätta förslagen; de som leder till effektivitet, minskade tidsförluster och ökad vinst.

Alltså precis vad de allra flesta vill uppnå.

Om skribenten: Rikard Birgersson - Sales Director

Rikard är ansvarig för att leda utvecklingen som rör Esri Sveriges kunder. Han drivs av att få företag och organisationer blir smartare genom att hjälpa dem förstå och dra nytta av möjligheterna med den geografiska aspekten inom varje unik verksamhet.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev