I många verksamheter finns verksamhetskritiska, dataintensiva arbetsflöden som omfattar många personer både på kontoret och ute på industriområdet, byggarbetsplatsen, i logistikkedjan eller liknande. Det finns mycket att vinna på att skapa förutsättningar för ett digitalt flöde där data och information kan hanteras på ett sätt som inte är beroende av osäker pappershantering och tidsödande efterregistrering av data.

Fördelarna med en digitaliserad process för mobilt arbete i fält är många:

  • Effektivitet: Idag finns kraftfulla appar som är anpassade för varje steg av fältarbetet, och som funkar på både smartphone och vanlig surfplatta. Här går det att hitta stora tidsbesparingar.
  • Samverkan: När alla delar i en process hänger ihop kan personal i fält och på kontoret dela information i realtid. Nyckeln är att använda en gemensam destinationsportal genom hela arbetsflödet. Rollanpassade appar för både kontor och mobil användning borgar för tillgänglighet.
  • Kvalitetssäkring: Analog datainsamling med papper och penna innebär många felkällor – alltifrån borttappade anteckningar och protokoll till feltolkning och missförstånd vid inregistreringen av data. Risken för allt detta minimeras i en digital process.

Sandvik har digitaliserat och appifierat kartan

Det är glädjande att se hur Sandvik använder GIS (geografiska informationssystem) för att hålla ordning på anläggningar, ledningar och kablar – i processer för att handlägga, planera, projektera, tillgängliggöra och presentera information. En tillämpning för facility och asset management med andra ord. För att åstadkomma detta använder Sandvik vår plattform ArcGIS, som är det nav som ser till att medarbetare alltid har tillgång till den information de behöver när de behöver den. Ta del av erfarenheter från Sandvik, förmedlade av GIS-ansvarig Katarina Johansson, som bland annat sammanfattar värdet av GIS så här:

Säkerhet genom att datat finns lagrat på ett ställe, man vet att det är rätt data och enda datat. Nytta genom att datat alltid är tillgängligt, även i fält.

Länktips:

Ladda ner webbinar: Om att planera, genomföra och presentera mobilt arbete i fält från start till mål