Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

 • Vägskylt med texten: destinationsportal

Samverkan

Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

Att ha en tydlig och förankrad strategi för datahantering är en framgångsfaktor för hållbar lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Jag har haft förmånen att samarbeta med en kund, Holmen, som målinriktat har jobbat för detta och infört en gemensam portal som tillgängliggör både data och verktyg för analys och visualisering i hela organisationen.

I det här alldeles färska filmklippet berättar Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen, om sina egna och företagets erfarenheter.

Så bäddar du för datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande är i allt högre grad en förutsättning för en hållbar affär. En destinationsportal ger dig förutsättningarna för att dra nytta av den geografiska dimensionen av data och blir i sammanhanget en central resurs. Står du och din organisation inför utmaningen att införa ett bättre datautnyttjande? Det här är en guide till insikter att ta ställning till när ni lägger upp er strategi:

 • Fokus på verksamhetnytta lägger grunden
  Insikten att införandet av en destinationsportal inte är ett teknikprojekt lägger grunden för framgång. Människorna och processerna är lika viktiga komponenter som teknik och data. Utvecklingen av ”mjuka” och ”hårda” värden måste vara i synk med ett gemensamt fokus på verksamhetsnytta.

 • Koll på dataförsörjningen en förutsättning
  Ordning och reda på data och dess ursprung är naturligtvis en grundbult för att lyckas. Först ska befintliga data inventeras. Vilka data – såväl interna som externa – ska vara tillgängliga och var finns de idag? Sedan ska relevanta data struktureras, katalogiseras och tjänstifieras. Först när det är gjort är det möjligt att på allvar riva de silos där data och information lagras och hanteras idag.

 • Portal gör det möjligt att dela data, information och verktyg
  En destinationsportal gör rådata och verktyg för att hantera, förädla, dela och konsumera data och informationsprodukter tillgängligt för alla. Gränssnittet är rollbaserat, vilket gör att användaren bara behöver se det han eller hon verkligen behöver i sitt jobb. Portalen gör också data och appar tillgängliga var användaren än befinner sig. Mobil användning på vilken typ av enhet som helst är en självklarhet i ett portaltänk av idag.

 • Kvaliteten är viktig
  Kvalitetssäkring av data och information blir allt viktigare (och svårare) när förändringstakten är hög och affärsklimatet kräver att man agerar snabbt och rätt. En destinationsportal möjliggör per definition en sömlös datahantering, vilket borgar för både kvalitativa och aktuella data.

 • Har organisationen rätt analysmuskler?
  Data som inte förädlas har ett mycket begränsat värde. Det är därför viktigt att ställa sig frågan om organisationen har de analysmuskler som krävs för optimalt datautnyttjande. Du som verkar i en hyfsat komplex verksamhet eller sektor har garanterat nytta av att titta närmare på vad geografisk analys, med sin förmåga att sammanlänka stora datamängder, kan tillföra.

Ladda ner white paper och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev