Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

  • Vägskylt med texten: destinationsportal

Samverkan

Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

Att ha en tydlig och förankrad strategi för datahantering är en framgångsfaktor för hållbar lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Jag har haft förmånen att samarbeta med en kund, Holmen, som målinriktat har jobbat för detta och infört en gemensam portal som tillgängliggör både data och verktyg för analys och visualisering i hela organisationen.

I det här alldeles färska filmklippet berättar Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen, om sina egna och företagets erfarenheter.

Så bäddar du för datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande är i allt högre grad en förutsättning för en hållbar affär. En destinationsportal ger dig förutsättningarna för att dra nytta av den geografiska dimensionen av data och blir i sammanhanget en central resurs. Står du och din organisation inför utmaningen att införa ett bättre datautnyttjande? Det här är en guide till insikter att ta ställning till när ni lägger upp er strategi:

  • Allt börjar med synen på data som strategiskt viktig resurs. Att veta vilka data som är viktiga i just din verksamhet och hantera dem strukturerat och metodiskt är helt centralt. För ju fler relevanta och kvalitetssäkrade data AI-modellerna matas med, desto bättre blir resultatet.

  • Välj redan i ett tidigt skede en plattform som gör data tillgängligt, har verktygen för att förädla dem och gör analysresultat, visualiseringar och informationsprodukter tillgängliga. En portal-GIS har förmågan att göra det i ett sömlöst flöde.

  • Använd det resultat ett AI ger för att agera. Först då får det ett verkligt värde. Smarta kartor visualiserar stora dataset på ett sätt som avslöjar samband och mönster i de mest komplexa datamängder. Det här webbinaret förklarar hur den aspekten av GIS funkar.

Ladda ner white paper och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev