Att ha en tydlig och förankrad strategi för datahantering är en framgångsfaktor för hållbar lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Jag har haft förmånen att samarbeta med en kund, Holmen, som målinriktat har jobbat för detta och infört en gemensam portal som tillgängliggör både data och verktyg för analys och visualisering i hela organisationen.

I det här alldeles färska filmklippet berättar Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen, om sina egna och företagets erfarenheter.

Så bäddar du för datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande är i allt högre grad en förutsättning för en hållbar affär. En destinationsportal ger dig förutsättningarna för att dra nytta av den geografiska dimensionen av data och blir i sammanhanget en central resurs. Står du och din organisation inför utmaningen att införa ett bättre datautnyttjande? Det här är en guide till insikter att ta ställning till när ni lägger upp er strategi:

  • Välj ett annat bord i fikarummet då och då. Ett utmärkt tillfälle att prata med kollegor, och på så sätt fånga utmaningar och behov olika delar av organisationen brottas med.

  • Bjud in dig själv till avdelningar i andra delar av organisationen. Berätta vad GIS kan göra för dem. Och börja bygga insikt om deras specifika behov. Glöm inte att lyssna!

  • Gör en verksamhets- och affärsorienterad genomlysning och GAP-analys av organisationens GIS-implementation. Resultatet är en värdefull förståelse för både nuläge och framtid.

  • Få till regelbunden medverkan i ledningsgruppens möten. Kunskap, dialog och förankring kring geospatiala frågor i ledningen är viktigt.

  • Börja redan tidigt under året att verka för och lägga grunden till att GIS och det geografiska perspektivet får en naturlig plats i kommande års verksamhetsplaner i fler delar av organisationen.

  • Skapa utrymme för kompentensutveckling inom GIS. Teknikutvecklingen är snabb och det gäller att hänga med. Börja med att kolla in vårt utbud av schemalagda kurser och online.

  • Avsätt tid för att komma igång och skapa verksamhetsvänliga webbsidor som leder medarbetare in i GIS-portalen. En workshop med en av våra experter är en bra start.

Ladda ner white paper och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Dela inlägget på:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg