Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

  • Vägskylt med texten: destinationsportal

Samverkan

Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

Att ha en tydlig och förankrad strategi för datahantering är en framgångsfaktor för hållbar lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Jag har haft förmånen att samarbeta med en kund, Holmen, som målinriktat har jobbat för detta och infört en gemensam portal som tillgängliggör både data och verktyg för analys och visualisering i hela organisationen.

I det här alldeles färska filmklippet berättar Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen, om sina egna och företagets erfarenheter.

Så bäddar du för datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande är i allt högre grad en förutsättning för en hållbar affär. En destinationsportal ger dig förutsättningarna för att dra nytta av den geografiska dimensionen av data och blir i sammanhanget en central resurs. Står du och din organisation inför utmaningen att införa ett bättre datautnyttjande? Det här är en guide till insikter att ta ställning till när ni lägger upp er strategi:

  • Allt börjar med en medvetenhet om och förståelse för att data och läget bidrar till framgång för er verksamhet och affär. Involvera hela organisationen redan i det här skedet för att utforska på vilket sätt. Fokus ligger alltså på människorna och verksamhetsnyttan – inte data och teknik.

  • Utgå från organisationens utmaningar och konkretisera sedan vad ni ska uppnå genom att dra nytta av data på ett bättre sätt. Formulera mål och planer för genomförande.

  • Samla all den data verksamheten behöver på ett och samma ställe. I det sammanhanget är en portal som gör det möjligt att dra nytta av den geografiska dimensionen av data (ett GIS) en strategiskt viktig resurs. Portalen gör det möjligt att förädla data till information och beslutsunderlag som alla berörda kan samverka kring.

  • Ordning och reda är en viktig grundförutsättning för att lyckas: Samordning av struktur, filformat och tjänstefiering av datakällorna gör att data blir tillgängligt och användbart.

  • Ge införandet av den nya komponenten i IT-miljön en kick-start genom att hitta ett break through-projekt, det vill säga en tillämpning som snabbt ger stor och tydlig nytta för många. Det är den bästa interna marknadsföringen och skapar både engagemang och efterfrågan på mer.

  • Kommunikation spelar en central roll i alla förändringsprocesser. Så kompromissa inte med den aktiviteten. Berätta vad som ska uppnås och informera alltid om framsteg längs vägen.

  • Dra nytta av det engagemang som de första tillämpningarna ger. Se till att verksamheten har det stöd den behöver och fånga upp de nya behov och idéer som finns. Nu när användningen växer och utvecklas är det mycket värdefullt att ha en vision och strategi att luta sig mot.

Ladda ner white paper och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev