Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

  • Vägskylt med texten: destinationsportal

Samverkan

Guide: En portalstrategi som stärker verksamhetens konkurrenskraft

Att ha en tydlig och förankrad strategi för datahantering är en framgångsfaktor för hållbar lönsamhet, effektivitet och konkurrenskraft. Jag har haft förmånen att samarbeta med en kund, Holmen, som målinriktat har jobbat för detta och infört en gemensam portal som tillgängliggör både data och verktyg för analys och visualisering i hela organisationen.

I det här alldeles färska filmklippet berättar Lisa Nilsson, chef för IT och beslutsstöd på Holmen, om sina egna och företagets erfarenheter.

Så bäddar du för datadrivet beslutsfattande

Datadrivet beslutsfattande är i allt högre grad en förutsättning för en hållbar affär. En destinationsportal ger dig förutsättningarna för att dra nytta av den geografiska dimensionen av data och blir i sammanhanget en central resurs. Står du och din organisation inför utmaningen att införa ett bättre datautnyttjande? Det här är en guide till insikter att ta ställning till när ni lägger upp er strategi:

  • Vilka insikter behöver din organisation strategiskt och operativt? Vad behöver ni veta om nuläget och om framtiden för att fatta de beslut som krävs? Utgå alltid från verksamhetsnytta och affärsmål.

  • Vilka data är relevanta för att ge de svar och beslutsunderlag organisationen behöver? Var finns de? Tänk på att inventera både interna och externa datakällor.

  • Hur är det med ordning och reda i datamängderna – har ni koll på det? De flesta organisationer har ett snårigt arv att förvalta på den fronten. Så det gäller att tvätta relevanta data. Tjänstefiering av datakällorna gör också sedan data tillgängligt.

  • Har vår IT-miljö det som krävs? Nyckeln ligger i ett IT-stöd med förmågan att sammanlänka data från olika källor och förädla den till en gemensam lägesbild, som tillgängliggörs när och där den behövs. Tillgänglighet borgar för att insikter omvandlas till strategier och praktisk handling – och det är ju strängt taget målet med allt.

  • Har verksamheten tillgång till de metoder och verktyg som krävs för riktigt vass analys och visualisering? Genom att anamma kraftfull visualisering av data och analyser kommer din organisation som helhet att ta sin besluts- och handlingsförmåga till en helt ny nivå.

Ladda ner white paper och läs mer om framgångsfaktorer för verklig nytta av data

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev