Kunskap bästa sättet att skydda biologisk mångfald

  • Kunskap bästa sättet att skydda biologisk mångfald

Beslutsstöd

Kunskap bästa sättet att skydda biologisk mångfald

Det är svårt att överblicka och lösa miljöproblem och allt för ofta saknas tillräcklig kunskap om hur arter i naturen samverkar. Även goda intentioner kan ha förödande effekter. Genom geografiska informationssystem, GIS, kan vi få insikter som säkerställer att miljöinsatser ger önskat utfall.

Vår natur är komplex och det är sällan självklart vilka konsekvenser ett ingrepp i miljön innebär. För att ta hänsyn till vår miljö, den biologiska mångfalden och bygga en hänsynsfull relation till våra ekosystem måste vi fatta beslut utifrån kunskap och fakta. Annars kan goda intentioner lätt få motsatt verkan.

Agapaddan som fördes in i Australien på 1930-talet är ett klassiskt exempel på hur fel det kan bli när det finns kunskapsluckor. Paddan har inte naturliga fiender i landet och anses än idag vara ett stort hot mot den biologiska mångfalden.

Geografiskt informationssystem ger insikt

Så hur påverkar ett område av att en viss art – växt eller djur – införs eller utrotas? Hur är den arten vävd samman med andra arter och vad händer med dem i sin tur? Vad sker med vattendrag och sjöar?

Möjliga utfall blir snabbt svåra att överblicka och mängden data som behövs för att ta fram olika scenarios är enorma. Men det finns ett sätt att hantera detta och automatisera stora delar av datahanteringen: använd ett geografiskt informationssystem, ett GIS.

GIS är ett IT-system skapat för att hantera stora mängder data, analysera den och visualisera på en karta. Det ger en direkt översikt även över komplexa frågor.

Ger värdefull kunskap

GIS:et drar nytta av att allt som sker i naturen sker på en viss plats. Och när du vet var något sker, eller kan komma att ske, kan du koppla data till den positionen, göra analyser och ta fram så många scenarios som behövs för att skaffa dig insikt om alla möjliga potentiella utfall.

Det här ger den kunskap och de värdefulla insikter om miljön som behövs för att vi ska kunna skydda och bevara planeten för kommande generationer.

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter kan bidra till smartare och grönare verksamheter

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev