Geografisk analys kan vara skillnaden mellan succé och fiasko

  • Byggarbetsplats i bakgrunden, varingstriangel i förgrunden

Beslutsstöd

Geografisk analys kan vara skillnaden mellan succé och fiasko

Att ha full koll på risker – och förstås även möjligheter – genom fastighetens hela livscykel kan mycket väl vara skillnaden mellan ett framgångsrikt och misslyckat byggprojekt. Genom att verkligen dra nytta av relevanta data blir förutsättningarna att identifiera, bedöma och prioritera risk i dina projekt så mycket bättre. Den som dessutom använder sig av geografisk information och analys i både den strategiska och operativa riskhanteringen blir ännu vassare.

Styrkan i geografisk analys är förmågan att sammanlänka data från olika källor och på så sätt göra det möjligt att i form av smarta kartvisualiseringar tydliggöra komplexa samband som finns dolda i stora datamängder.

Genom att använda relevanta historiska data och den geografiska dimensionen i av dessa blir det möjligt att förutspå framtida scenarion och på så sätt hantera risk på ett bättre sätt.

Den geografiska dimensionen och smarta kartor bidrar till vass riskanalys på flera sätt: Det kan handla om tekniska aspekter som till exempel riskabel jordmån eller översvämningsrisk. Att ha full koll på så vitt skilda saker som marknadstrender eller var det finns nergrävda ledningar och var tomtgränserna faktiskt går minimerar också risk för bakslag i byggprojekt.

Vässa förmågan att hantera risk i byggprojekt

När du som verkar inom bygg- och fastighetsbranschen systematiskt använder fakta om tidigare erfarenheter och händelser får du och din organisation konkurrensfördelar som:

  • Balanserat risktagande i projekt: Med fakta om projektets alla utmaningar på bordet kan projektutvecklingen optimeras utifrån affärens förutsättningar och riskbenägenhet.
  • Bättre koll på tid och pengar: Genom att förutse problem kan organisationen minimera risken att budgetar sprängs och deadlines hotas – med ökad effektivitet och lönsamhet som resultat.
  • Ökad säkerhet: Koll på läget i projekt minimerar sannolikheten för incidenter och mildrar dessutom konsekvensen av de som trots allt inträffar – personellt, ekonomiskt, miljömässigt och så vidare.

En gemensam lägesbild bestående av faktabaserade, tydliga beslutsunderlag är med andra ord nyckeln till väl underbyggd riskhantering. Och ett geografiskt informationssystem (GIS) är helt enkelt ett komplement till er befintliga IT-miljö, som möjliggör kraftfull risk- och möjlighetsanalys.

Länktips:

Interaktiv guide till geografisk analys – så funkar det

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev