En etablering på en ny plats är en stor kostnad och innebär avsevärd risk för vilken organisation som helst. Att hitta den optimala platsen för just din verksamhet är helt enkelt en utmaning värd ett bättre öde än beslut fattade på magkänsla – oavsett om det handlar om etableringen av affärslokaler, säljkontor, lager, utlämningsställen, servicecenter, verkstäder, bostäder, förskolor eller något helt annat.

Genom att använda tillgängliga interna och externa data på ett smart sätt skapar du de beslutsunderlag som krävs. Geografisk information och analys har styrkan att sammanlänka stora datamängder från olika källor och visualiserar sedan även mycket komplexa samband på ett unikt sätt. Att utvärdera nästa lokalisering med stöd av smarta kartor ger fördelar som:

1. Faktabaserade beslutsunderlag

Använd geografisk information och analys för att skapa en faktabaserad och tydlig bild av det affärsmässiga landskapet runt den tilltänkta platsen för etableringen – nu och i framtiden. Oavsett om organisationen står inför ett förvärv av verksamhet, nyetablering eller expansion av en befintlig lokalisering, är det av största vikt att ha alla fakta på bordet i form av kraftfulla och lättillgängliga beslutsunderlag. Det får du med stöd av smarta analyser och visualiseringar på kartor.

2. Koll på potentialen

För att skapa sig en väl underbyggd uppfattning om potentialen för en etablering på den plats som är under utvärdering är det relevant att visa olika kombinationer av data om kunder och konkurrenter på kartan.  Många verksamheter bör till exempel titta närmare på hur demografiska aspekter i kombination med konkurrentinformation påverkar etableringen. Det kan ge en aha-upplevelse att på det här sättet exempelvis undersöka åldersstrukturen på målgruppen i området i relation till konkurrentsituationen.

Man kan likna ett geografiskt informationssystem (GIS) vid ett nav som möjliggör riktigt vassa beslutsunderlag, till exempel om marknadsutveckling.

Illustration: GIS som navet i beslutsfattande

3. Rätt kundunderlag

En lyckad etablering kräver ofta ett visst kundunderlag i upptagningsområdet. Med ett GIS blir det möjligt att på olika sätt utforska detta. I körtidsanalyser med stöd av GIS är det till exempel tydligt hur många kunder – både potentiella och befintliga – som finns inom en rimlig körtid från den tänkta etableringen. På så sätt blir det möjligt att hitta den rätta platsen för lokalisering, både med tanke på marknadens potential och väl avvägda servicenivåer.

4. Undvik kannibalisering

Geografisk analys gör det möjligt att förutse hur existerande egna etableringar kommer att påverkas av den planerade nyetableringen. Resultatet av att använda data, göra analyser och visualisera analysresultatet på kartor skapar ett mycket kraftfullt beslutsstöd. Det ökar avsevärt organisationens kunskap om kunders beteende och förutsättningar, och vad det betyder för enheters påverkan på varandra och risken för kannibalisering.

5. Insikter om infrastrukturens påverkan

Infrastrukturen påverkar en etablering på fler sätt. Det kan handla om allt ifrån de faktiska förutsättningarna för kunder att transportera sig till platsen till risken för trafikstörningar som påverkar leveranser och oönskat buller orsakat av trafiken i närheten. Ja, behoven och utmaningarna varierar förstås beroende på typ av verksamhet. Geografisk information och analys ger organisationen värdefulla svar och beslutsunderlag även om den här aspekten av en etablering.

Länktips: