Trestegsraket hjälper dig att fatta rätt beslut om nästa fastighet

  • Trestegsraket för analys

Beslutsstöd

Trestegsraket hjälper dig att fatta rätt beslut om nästa fastighet

Föreställ dig att i projektutvecklingsfasen kunna vrida och vända på data och information i olika kombinationer. Testa olika scenarier. För att slutligen fatta riktigt väl underbyggda beslut för nästa byggprojekt. Det är fullt möjligt med stöd av rätt IT-stöd och geografiska analyser som visualiseras på kartor i både 2D och 3D.

Man kan prata om det här som en trestegsraket:

  1. Börja med att visualisera viktiga tillgångar och resurser, till exempel tomter och adresser, som punkter på en karta.
  2. Genom att ta nästa steg och sammanlänka data från flera källor – både från egna verksamhetssystem och externa databaser om tekniska aspekter eller marknadsinformation – och förädla dessa i geografiska analyser får du tillgång till kraftfulla nulägesanalyser och en gemensam lägesbild.
  3. Sprängkraften är sedan enorm när du tar ytterligare ett steg och använder historiska data om framgångsprojekt för att göra prediktiva analyser och prognoser med stöd av den geografiska dimensionen.

Kartan gör det tydligt vilket läge du ska välja

Kartvisualiseringar av data och analyser tydliggör de många komplexa samband som avgör vilka tomter du bör välja att köpa och vilket nästa byggprojekt som är den optimala satsningen. Den geografiska dimensionen leder dig rätt genom att visa exempelvis:

  • Om det tänkta läget är det rätta i relation till ert befintliga fastighetsbestånd och andra egna resurser.
  • Var målgruppen för just din färdiga produkt finns och om det finns lediga tomter där.
  • Var det finns en infrastruktur som passar målgruppen: Hur ser tillgången till kollektivtrafik ut? Finns det cykelbanor? Och hur är det med pendlingsavstånden till vanliga arbetsplatser? Eller närheten till viktiga vägar för transport av varor om du ska bygga en kommersiell fastighet?
  • Om det finns tillgång till den service och miljö målgruppen värdesätter: Vilken handel är tillgänglig? Finns det skolor och förskolor i närheten? Vilken sjuk- och hälsovård finns i området? Och hur är utbudet vad gäller idrottsanläggningar, grön- och friluftsområden?
  • Om det finns några tekniska risker kopplade till den tänkta platsen, det vill säga om faktorer som jordart och översvämningsrisk.

Vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att hitta rätt i floran av tillgängliga data och hur man bäst kombinerar dessa för att få de svar verksamheten behöver. För din del kan det handla om exempelvis om data om trafik, handel, fastigheter eller flyttströmmar.

Länktips:

Ladda ner interaktiv guide: Hitta rätt läge med geografisk analys

Om skribenten: Johan Hansson - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Johan Hansson företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Johan har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, bland annat med inriktning på beslutsstöd.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev