Testa olika scenarion och få koll på läget inför förändring

  • Budbilschaufför och kartvisualisering

Beslutsstöd

Testa olika scenarion och få koll på läget inför förändring

Jakten på kostnadsbesparingar och optimering av verksamheten är något som de flesta företag och organisationer har gemensamt. En grundförutsättning för rätt beslut är tillgången till tydliga och väl underbyggda beslutsunderlag. Om du har tillgång till verktyg som gör det möjligt att verkligen testa och jämföra olika scenarion har du de bästa förutsättningar att fatta riktigt vassa beslut.

I det här exemplet ska ett transportföretag effektivisera utnyttjandet av sina tre serviceverkstäder. Målet är att minska körsträckorna för verksamhetens fordonsflotta, effektivisera resursutnyttjandet i form av personal, minska väntetider för stillastående fordon och optimera lagernivåerna för reservdelar och annat förbrukningsmaterial. I beslutsprocessen jämförs nuläget med två scenarier där vi, med stöd av geografisk analys och smarta kartor, vrider och vänder på data från en tvåveckorsperiod.

Jämförelse: 3 scenarion genom kartvisualisering

Nuläge: Många åker långt

Nulägesanalysen visar att många chaufförer inte åker till den verkstad som ligger närmast. Vi ser att den västliga verkstaden (C) är underutnyttjad. Den totala körsträckan för perioden är 54.615 km.

Scenario 1: Att stänga en verkstad löser inte problemet

I den här analysen blir det tydligt att en avveckling av den underutnyttjade verkstaden skulle kosta mer än det smakar. Den totala körsträckan kommer att öka markant (till 71.450 km), samtidigt som utbyggnad av de båda kvarvarande serviceställena (A och B) skulle bli nödvändig.

Scenario 2: Den optimala lösningen

När vi tittar närmare på resultatet av att istället styra om bilarna så att de väljer verkstad strikt efter enskild körsträcka, så ser vi att det blir en bättre balans i förhållande till kapaciteten på respektive serviceställe samtidigt som servicekvaliteten blir bättre. Ingen verkstad behöver byggas ut, och ingen behöver läggas ner. Dessutom kommer transportkostnaderna att minska då den totala körsträckan blir 49.340 km.

Mer om visualisering:

Hämta interaktiv guide: Så här funkar geografisk analys

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev