De gröna innovationerna uppstår först när vi samarbetar

  • Gröna innovationer skapas när vi samarbetar

Samverkan

De gröna innovationerna uppstår först när vi samarbetar

Vi kan inte komma fram till de innovationer som löser dagens och morgondagens hållbara problem på egen hand. Vi måste samarbeta och dela idéer för att utveckla de lösningar som behövs, i den snabba takt som krävs. Det positiva i kråksången är att den hjälp som behövs redan finns.

De utmaningar vi står inför när det gäller hållbarhet är stora. Det är idag mer eller mindre standard att ha en strategi för hållbar utveckling inom näringslivet* men det är inte helt enkelt hur teori ska omsättas till verklighet.

Jag är övertygad att det bästa sättet att utveckla grönare lösningar är via innovationer som drar nytta av digitaliseringen och modern teknik, med ökad lönsamhet som bieffekt. Hur menar jag då?

Embryo till gröna innovationer

Jo, i digitaliseringens spår skapas allt mer och bättre data med högre tillförlitlighet. Data som jag är säker på, om den kan tolkas och omvandlas till information och insikter, rymmer de klimatsmarta lösningar vi behöver. Modern teknik är sedan verktyget som kan hantera och hjälpa oss sålla och prioritera i den enorma datamängden.

Och den moderna tekniken jag talar om finns redan idag, i form av geografiska informationssystem, GIS. Ett GIS kan hantera och sortera i datan, även i realtid. Det är dessutom byggt för att användare av tekniken ska kunna kommunicera enkelt.

GIS snabbar på utvecklingen

GIS:et omvandlar rådata till information och med det kan man utföra analyser som ger nya insikter där slutsatserna kan kommuniceras direkt, inom samma plattform. Det snabbar på innovationsprocessen.

Eftersom underlaget består av faktabaserade data är felkällorna minimerade och det går att skapa scenarios som återspeglar en viss idés påverkan i verkligheten. Finns brister går det att rätta till dem innan man hunnit satsa tid och pengar på fel sak, eller på något som riskerar att ge helt andra effekter på verksamhet och miljö än avsett.

Det är vad jag menar med att digitalisering och modern teknik ska hjälpa oss ta fram de gröna innovationer vi behöver.

Eller med andra ord: en grönare värld med nås effektivare om vi börjar nyttja den teknik som redan finns på ett smartare sätt.

*Källa: Miljö- och klimatarbete i näringslivet, Naturvårdsverket

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter kan bidra till smartare och grönare verksamheter

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev