Den generella IT-utvecklingen möjliggör digitalisering, och GIS (geografiska informationssystem) är en viktig pusselbit i varje modern IT-miljö. Vid det här laget har jag många år på nacken i IT-branschen och har sett en svindlande utveckling på nära håll. Nu har jag tillbringat 8 år i GIS-sfären och överväldigas fortfarande dagligen av allt man kan åstadkomma genom att sammanlänka data från olika källor i ett GIS.

Varje organisation har en stack av verksamhetskritiska system. Genom att lägga ett GIS ovanpå denna blir IT-miljön per definition både bättre och starkare.

En enterprise-stack utan en GIS-komponent är helt enkelt inte komplett. Låt mig förklara varför.

Förmågan att omvandla big data till smarta data är en förutsättning för att få utväxling på digital transformation. Och GIS har i alla tider handlat om just big data. För GIS är en teknik som tar hand om stora datamängder från olika datakällor och skapar unika beslutsunderlag, som klargör de mest komplexa samband. All data som ni investerar i kan alltså, med stöd av GIS, omvandlas till kunskap som ger konkurrensfördelar.

Visionen lägger grunden för långsiktigt hållbar lösning

För att lyckas med digitalisering är det viktigt att aldrig glömma att verksamhetsnyttan, människorna och processerna egentligen är det centrala. Tekniken är bara en möjliggörare och i princip aldrig ett hinder idag. Om visionen är den rätta.

Ett modernt GIS är portal-centriskt, vilket gör det möjligt att skapa långsiktig nytta av data och informationsprodukter i hela organisationen. Att tjänstifiera verksamhetens datakällor lägger en stabil grund för att skapa nästa generations IT/GIS-lösningar. Så det är hög tid att ta sig an det är grundläggande, ganska oglamourösa jobbet, att införa en tjänsteorienterad IT-infrastruktur. Det möjliggör verklig digital transformation som drar nytta av data från olika interna system, externa datakällor, mobil datainsamling, IoT, AI, machine learning och så vidare, och så vidare.

Nytta i hela organisationen

Men till att börja med gäller det att kavla upp ärmarna och identifiera de processer där digitalisering ger snabba, märkbara resultat. Tillgång till geografisk information genererar verksamhetsnytta i de flesta typer av processer. Klicka gärna här och låt sedan grafiken här nedan inspirera dig.

Användarmönster i GIS

Ladda ner white paper: Det har din organisation att vinna på en ny syn på data och er IT-/GIS-miljö

Om skribenten: Lars Backhans - Vd

I sin roll som vd på Esri Sverige brinner Lars Backhans för att hjälpa våra kunder att utveckla sin verksamhet och affär med stöd av geografisk information och analys. Lars har en gedigen bakgrund inom IT-branschen, bland annat på Microsoft i både USA och Sverige. Han är dessutom en omtyckt inspiratör och talare inom GIS och digital transformation.

Relaterade inlägg