Hur mycket mer lönsamt skulle ett byggprojekt kunna bli om din organisation använde data på ett smart sätt? Jag vågar påstå att lönsamheten skulle förbättras avsevärt. Särskilt om man använder geografisk analys för att förädla datamängder från olika källor.

Här har jag samlat tre exempel på kartor som visualiserar svar på tre frågeställningar i projektutvecklingsfasen.

Rätt koncept på rätt plats

Den här visualiseringen visar ett kommersiellt fastighetsbestånd i relation till graden av pendling i olika områden, ju blåare färgkodning desto högre andel utpendling. Visualiseringen är ett stöd för beslut om etablering av rätt typ av fastighetskoncept på rätt plats.

Visualisering pendling

Läge för seniorboende… eller radhus för barnfamiljer?

Här har vi en visualisering av befolkningsstrukturen i en del av Stockholm, vilket ger en överblick som kan vara avgörande vid beslut om rätt plats för nybyggnation av en viss typ av bostadsrätter.

Kartvisualisering: Marknad barnfamiljer vs pensionärer

Optimal prissättning – en konkurrensfördel

I den här analysen har data om priset per kvadratmeter från tidigare försäljningar använts för att uppskatta framtida prisnivåer. Visualiseringen sätter denna historik i relation till det egna fastighetsbeståndet och gör det möjligt att sätta optimalt pris på nyproduktion.

Visualisering prisnivåer

Ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) ger din organisation tillgång till en gemensam destinationsportal som hanterar, förädlar och tillgängliggör data, analysverktyg och färdiga beslutsunderlag. Stora, komplexa datamängder från flera källor är inget hinder. Läs mer gärna mer om vad det innebär i praktiken här.

Låter det här spännande?
Missa inte webbinaret
 Fatta bättre beslut med geografiska analyser den 6 december

Hämta interaktiv guide: Geografisk analys – så funkar det