En digital kopia av supply chain blir värdefull gemensam lägesbild

  • Digital kopia av supply chain

Data

En digital kopia av supply chain blir värdefull gemensam lägesbild

Många företag brottas med den digitala transformationen av sin verksamhet och affär. Kanske har din organisation börjat titta på digitaliseringen av er supply chain? Smart i så fall, för just hanteringen av försörjningskedjan har verkligen mycket att vinna på den utvecklingen. Mycket står på spel i form av effektivitet, optimering och konkurrensfördelar. Det gäller att inte hamna på efterkälken.

Genom att dra nytta av de tusentals geografiska punkter, eller med andra ord den data, som i mångt och mycket definierar en supply chain blir det möjligt att visualisera kedjan digitalt. På så sätt skapas en digital kopia av den fysiska försörjningskedjan, och en sådan har alla förutsättningar att bli ett ovärderligt redskap för både interna och externa aktörer i berörda processer.

Nyttan med visualisering av försörjningskedjan

Ett geografiskt informationssystem (GIS) bidrar starkt till den här gemensamma lägesbilden med visualiseringar av den i form av smarta kartor och dashboards. Det här sättet att visualisera data och analysresultat ger en unik tillgång till detaljerad information i realtid, vilket förstås bäddar för konkurrensfördelar. Det skapar också en transparens som gör det möjligt att agera både snabbt och rätt.

Så ta första steget genom att skapa en karta som visar alla de resurser och tillgångar som är er supply chain och information om status för dessa – från råvara och slutprodukt till fordon och pallar. Genom att addera externa data om till exempel väder och trafiksituation blir den digitala kopian av supply chain ännu smartare.

IoT, smarta kartor och spårbarhet

Ett modernt GIS bygger på att alla relevanta data och verktyg hanteras i en gemensam destinationsportal, vilket bland annat gör att information kan hanteras och distribueras i realtid.

Eller varför inte dra nytta av möjligheterna med IoT och de ”digitala ögon” som gör att i princip allt i en supply chain kan spåras i realtid. De digitala spåren visualiseras naturligtvis allra bäst på en karta.

Länktips:

Varsågod! eBok om ökad effektivitet och lönsamhet med datadriven insikt

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev