5 framgångsfaktorer för bättre beslut

  • Grupp av affärsmän bygger pussel

Beslutsstöd

5 framgångsfaktorer för bättre beslut

Inte nog med att beslut ska fattas snabbt och effektivt. De slutsatser som dras och de beslut som fattas måste dessutom vara träffsäkra. Det i sin tur innebär att både vi som individer och våra organisationer måste bli bättre rustade för att fatta riktigt vassa beslut.

Så ta dig tid att stanna upp och reflektera över några saker: Hur fattar jag och den organisation jag verkar i beslut? Vilka beslutsunderlag har vi egentligen – och vilka saknas? Vad är det som gör att våra beslut ibland går fel… eller inte blir fattade alls? Kanske fastnar besluten någonstans på vägen.

Jag har funderat en del kring det här och landat i fem pusselbitar som bäddar för kvalitet och engagemang i verksamheters beslutsprocess:

1. Använd relevanta data

Alla har tillgång till mängder av data och det är en guldgruva som förtjänar att hanteras som den strategiska resurs det faktiskt är. Men det handlar inte om att använda ALL data man har. Era verksamhetsmål, och det beslutsfattande som krävs för att nå dem, avgör vilka data som är relevanta för just er. Det är en stor fördel om dessa, oavsett om de är interna eller finns i externa datakällor, tjänstifieras. På så sätt blir nämligen förutsättningarna för att de verkligen används så mycket större.

2. Säkerställ rätt analysmuskler

Att ha det som krävs för att urskilja insikt och svar ur stora, komplexa datamängder är verkligen a och o för smarta, faktabaserade beslut. Geografisk analys är i sammanhanget ett verktyg med stor potential. Den här typen av analys har nämligen den unika förmågan att sammanlänka data från olika datakällor och avslöja nya mönster och samband. Ta chansen att få en inblick i vad man kan få ut av geografisk analys i ett aktuellt webbinar.

3. Visualisera data och analyser

Hjärnan fungerar så att den prioriterar den information som är mest påtaglig och lättast att urskilja. Därför är siffor i tabeller inte det bästa alternativet när du ska presentera ett beslutsunderlag. Visuell information i olika former hjälper däremot den som ska ta emot och processa information. I ett GIS (geografiska informationssystem) visualiseras till exempel data och analysresultat i kartor. Väldigt ofta är det långt mer effektivt, när det gäller att omvandla komplexa frågor och sammanhang till beslutsunderlag, än tabeller och diagram.

4. Vrid och vänd på information

Vår hjärna stävar också efter att förenkla beslut genom att jämföra information på olika sätt. Just den här förmågan är en av den geografiska analysens styrkor. Den är helt ett perfekt verktyg för att vrida och vända på data, testa olika scenarion och göra prognoser.

5. Delaktighet bäddar för beslut

Riktigt bra, gärna målgruppsanpassade, beslutsunderlag som är tillgängliga för alla som behöver dem borgar för att beslut verkligen fattas och genomförs. En gemensam destinationsportal där data och informationsprodukter delas är därför en stor tillgång för varje organisation.

Så handen på hjärtat: Hur många av de här pusselbitarna är på plats i din organisation?

Länktips:

Ladda ner eBok: Om bättre beslut med stöd av geografisk data och analys

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev