GIS och IoT en kraftfull kombination i tillverkningsindustrin

  • Flygbild industriområde, med illustration av IoT

Data

GIS och IoT en kraftfull kombination i tillverkningsindustrin

Många företag inom tillverkande industri utforskar möjligheterna med IoT. Men få har kanske tänkt på att geografin är en grundläggande aspekt av IoT-data. Först genom att dra nytta av den geografiska dimensionen och modern GIS-teknik får verksamheten helt enkelt full utväxling av sensortekniken och den realtidsdata den genererar.

För många organisationer är det en stor utmaning att ta hand om de enorma datamängder som IoT levererar – ofta i realtid – och omvandla dem till något som ger verklig verksamhetsnytta. Ett GIS (geografiskt informationssystem) är ett komplement till den befintliga IT-miljön, som har förmågan att ta hand om data från olika källor – bland annat från sensorer – sammanlänka och förädla dem till kraftfull och lättillgänglig information. GIS:ets visualiseringar av data och analysresultat på smarta kartor gör nämligen de mest komplexa samband tydliga och tar därmed organisationens beslut till nya nivåer.

Konkurrensfördelar med realtidsdata, IoT och GIS

Det finns många skäl till att det är en framgångsfaktor för tillverkande industri att dra nytta av och förädla realtidsdata på det här sättet. Här är några exempel:

  • Ett övergripande värde är förstås att förutsättningarna för operativ effektivitet stärks avsevärt.
  • Den som verkligen har koll på sina tillgångar och resurser i realtid minskar risken för driftstopp.
  • En organisation som har koll på läget kan optimera sin kundservice och får långsiktigt lönsamma kundrelationer.
  • Organisationens stöd för operativa, taktiska och strategiska beslut vässas.
  • Eftersom beslutsunderlagen blir bättre kommer förmågan att utveckla och optimera verksamheten att förbättras.

Jag avslutar med några länktips: Den här artikeln i Ny Teknik om svensk industris IoT-utmaningar är intressant. Kolla också gärna in det här videoklippet om hur BP drar nytta av olika datakällor (till exempel realtidsdata) med stöd av geografisk information. Riktigt inspirerande!

Varsågod! eBok om affärsnytta med datadrivna insikter med stöd av geografin

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev