Har du någon gång reflekterat över hur mycket den långsiktiga lönsamheten i ditt fastighetsbestånd skulle förbättras om din verksamhet utnyttjade data på ett optimalt sätt? Genom att ta hävstång på data för att få full koll på resurser och operativ aktivitet, vässar din organisation nämligen sin förmåga att optimera underhåll och utnyttja tillgångar och resurser avsevärt, vilket ju i sin tur gör att uppsatta verksamhetsmål uppnås.

Den organisation som dessutom använder geografisk information och analys får ännu bättre förutsättningar att se dolda mönster i data för att upptäcka exempelvis resurser och tillgångar som är under- eller felutnyttjade, onödiga tidstjuvar och kostnader som kan optimeras eller kanske till och med elimineras. Även hållbarhetsarbetet gynnas, då verksamheten får bättre förutsättningar till exempel att optimera energiförbrukning, transporter och avfallshantering. Nyfiken på hur din organisation kan komma igång med den här typen av beslutsstöd?

Ta fyra viktiga steg för att dra nytta av data

  1. Sätt allt internt som är viktigt och värdefullt för er verksamhet och som har en position på en digital karta, exempelvis byggnader, fordon, lager, infrastruktur, kunder och personal
  2. Komplettera med externa dataset som är relevanta för er verksamhet, till exempel demografiska data, data från myndigheter och kommun, eller data om infrastruktur
  3. Gör analyser och visualisera resultatet – geografisk analys tar dina analyser till nya nivåer och visualisering på smarta kartor gör de mest komplexa samband tydliga
  4. Fatta beslut baserade på verkliga fakta – naturligtvis ska analysresultat och beslutsunderlag vara tillgängliga för alla berörda parter, på kontoret eller mobilt i fält

Sömlöst, digitalt flöde av data och information lönar sig

Navet i den här typen av datadriven fastighetsförvaltning är ett GIS (geografiskt informationssystem), som är ett komplement till den befintliga IT-miljön och bidrar med förmågan att ta hand om, sammanlänka och förädla relevant data från olika datakällor till vassa beslutsunderlag.

I en modern GIS-plattform ingår naturligtvis stöd både för analys, mobilt arbete och samverkan kring beslutsunderlag. Lite av grundtanken är ju faktiskt en sömlös, digital process för hanteringen av data och information. Appar som används i en vanlig smartphone eller surfplatta underlättar, liksom möjligheten att jobba med data offline mobilt ute på ”fältet”.

Länktips:

Varsågod! eBok om datadrivna insikter med stöd av geografisk data och analys