Maxad julhandel med geografisk information och analys

  • Julpyntad galleria

Beslutsstöd

Maxad julhandel med geografisk information och analys

Du som verkar inom detaljhandeln driver butiker, eller kanske hela köpcentrum och gallerior, som just nu är mitt uppe i en julhandel som beräknas slå rekord för femte året i rad. Men julhandelns framtid påverkas i allra högsta grad av den stora omvandling som pågår inom handeln. Förutsättningarna för de fysiska butikerna förändras när en allt större del av julklappsköpen sker på nätet. Och fenomen som Black Friday gör att handeln måste tänka nytt i och med att decemberhandeln till viss del flyttar till november.

Därför är det viktigt att verkligen använda alla de verktyg som finns att tillgå för att på olika sätt optimera julhandeln och resultatet av den även i framtiden. I det sammanhanget har geografisk analys stor potential att skapa beslutsunderlag som ger nya insikter och bäddar för konkurrensfördelar. Det är nämligen en typ av analys som har förmågan att knyta ihop data från olika källor och visualisera svar på viktiga frågor i form av smarta kartor. Era egna data om årets julhandel kan med andra ord – i kombination med externa data om till exempel konkurrenter, demografi och väder – förädlas till underlag som hjälper din verksamhet att förutse utvecklingen och fatta beslut om exempelvis optimal:

  • produktmix, erbjudanden och prissättning
  • lagerhållning och försörjningskedja
  • bemanning
  • hantering av risk och hot

Platsen avgörande aspekt i beslutsunderlag

Du kommer att upptäcka att platsen och läget har stor betydelse för smarta beslut i alla de här fallen. Inspireras gärna av det här filmklippet med en demo som visar hur beslutsunderlag som använder den geografiska dimensionen av data driver framgång inom detaljhandeln.

Önskar er en god julhandel!

Hämta guide: 4 steg för lönsammare butiksnät

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev