I ett byggprojekt är det naturligtvis viktigt att ha detaljinformation om själva byggnaden eller konstruktionen. Men för att ha full koll krävs förståelse i ett större sammanhang – om hur det man bygger förhåller sig till och påverkas av olika faktorer i sin omgivning.

I byggbranschen används som bekant BIM för att digitalisera detaljerad information om byggobjekt. Medan ett GIS (geografiska informationssystem) kan bidra genom att sätt objekt i dess kontext. Kraften i att kombinera det bästa av dessa båda förkortningar är betydande.

Därför är det inte direkt optimalt att – som man ofta gör idag – hantera data och information från GIS respektive BIM i parallella processer som möjligen knyts samman genom manuellt utbyte av information. Det innebär nämligen att byggprojekt utsätts för den faktiska risk det är när icke-kvalitetssäkrat data används för att fatta viktiga beslut.

Esri och Autodesk – två världar blir en

Det finns därför all anledning för dig som verkar inom byggsektorn att hålla ögonen på Esri och Autodesk, som har ett partnerskap där man aktivt jobbar med att montera ner dessa båda plattformsmässiga stuprör. Istället skapas ett sömlöst flöde av data mellan BIM och GIS. Detta kontrollerade utbyte av live-data levererar grundläggande värden till din verksamhet som:

  1. bättre datakvalitet
  2. eliminerad dataförlust
  3. reducerad risk i byggprojekt
  4. större effektivitet genom fastighetens hela livscykel

I slutänden handlar det förstås om att organisationens förutsättningar att få fram riktigt bra, relevanta och heltäckande beslutsunderlag vässas avsevärt när BIM, GIS och dess dataflöden sammanlänkas på det här sättet.

Avslutningsvis vill jag tipsa om den här artikeln om det första året av partnerskap mellan Esri och Autodesk. I artikeln belyses många av synergierna mellan GIS och BIM ytterligare.

Fler länktips:

Ladda ner: eBok om verksamhetsnytta med GIS