Det börjar redan i markförvärvs- och projektutvecklingsfasen. Koll på marknaden är en grundförutsättning för en lyckad investering, och det faktaunderlag du behöver får du genom att använda data på ett strukturerat och fokuserat sätt. Den organisation som säkerställer att samma data används i ett sömlöst flöde genom fastighetens hela livscykel har en stor konkurrensfördel.

Ur marknadssynpunkt innebär det att samma insamlade och analyserade data ligger till grund både för kvalificerade beslut och prioriteringar inför projektstart och är underlag för effektiv marknadsföring av nya objekt och områden till potentiella kunder.

Faser i fastighetens livscykel

Analyser och förmågor som gör skillnad

Geografisk analys har en unik förmåga att sammanlänka stora datamängder från olika källor – både interna och externa – och omvandla dem till begripliga visualiseringar i form av smarta kartor. Dra nytta av den geografiska dimensionen och geografisk analys för att:

  • Jämföra områden där nya etableringar är påtänkta med andra områden där ni redan har framgång (eller där det kanske inte har gått så bra). Det ger insikter som gör att ni på goda grunder kan fatta beslut som gör att ni kan kopiera framgångskoncept – men också slipper upprepa tidigare misstag.
  • Urskilja de egenskaperna och kriterier som är mest värderade och dominerade i ett område. Det är värdefull information till exempel för marknadsföraren som ska lägga upp sin taktik.
  • Utnyttja smarta digitala visualiseringar i kartformat för att zooma in i analysresultat för ett begränsat område. Att ha tillgång till ett och samma gränssnitt där du enkelt kan växla mellan analysresultat på både övergripande och detaljnivå är mycket kraftfullt.

Genom att använda data på det här sättet får din organisation en gemensam kunskapsbas som gör att ni kommer att kunna utveckla både ert erbjudande och er position på marknaden, samt hur ni kommunicerar med potentiella kunder.

Länktips:

Ladda ner webbinar: Fatta bättre beslut med geografiska analyser