Så effektiviserar GIS den cirkulära ekonomin

  • GIS effektiviserar cirkulär ekonomi

Data

Så effektiviserar GIS den cirkulära ekonomin

Med cirkulär ekonomi inom industrin kan vi minska utsläppen av växthusgaser. Ett geografiskt informationssystem (GIS) skapar förutsättningarna att spåra hela produktionskedjan och säkerställer att krav, riktlinjer och lagar efterlevs.

Industrin som sektor har stor påverkan på miljön. Därför kan hållbara satsningar inom industrin ha stora positiva effekter på vår planet.

En viktig komponent för att på ett klimatsmart sätt hantera utsläpp av växthusgaser handlar om att införa och upprätthålla cirkulär ekonomi:

En cirkulär ekonomi bygger på kretsloppssystem och innebär att produkters mervärde bevaras så länge som möjligt och avfall elimineras. Det innebär att en produkt som har nått slutet av sin livscykel fortsätter att utnyttjas i ny produktion och den skapar därmed ytterligare värde.

Källa: Naturvårdsverket

Cirkulär ekonomi kräver goda kunskaper

Om du funderar en stund på hur det här ska gå att lösa rent konkret inser du nog att det krävs en metod för att i detalj följa och logga alla delar av en produkts livscykel, från råvara via produktion till återvinning.

Man behöver inte bara ha god kunskap om hur miljön påverkas av den egna råvaruframställningen, produktionen eller processer utan även hur underleverantörer i sin tur lämnar avtryck på planeten. Såklart krävs även god kunskap om vilka lagar och regelverk som måste efterlevas, likaså korrekt data och uppföljning för att försäkra sig om att man befinner sig inom eller långt under relevanta gränsvärden.

Är det ens möjligt? Ja, det är glädjande nog möjligt och dessutom med teknik som finns idag.

GIS:et ger spårbarheten som behövs

Geografiska informationssystem, GIS, är IT-system som kan hantera all slags data och koppla den till en plats. Ett modernt GIS gör det möjligt att spåra varje produkt och delkomponent till sitt ursprung. Beroende på behov går det att addera annan relevant information eller krav på datan så att saker som hållbarhetsmål, riktlinjer och lagar efterlevs.

Med rätt kunskap om hur geografi och GIS skapar ett värdefull dimension för att hantera data och information är det fullt möjligt att i detalj leva upp till en cirkulär ekonomi inom industrin.

Kund spårar produktionen globalt

En av våra internationella kunder använder sig av vårt GIS-system ArcGIS just för att kontrollera och garantera att alla delar i hela produktionskedjan, från råvara via förädling och ut till kund, lever upp till deras och myndigheters högt ställda riktlinjer och lagar.

En modern GIS-plattform såsom ArcGIS är, stöttar samarbete mellan industrier, företag och organisationer, för att ytterligare accelerera klimatsmarta insatser.

Ju fler som börjar dra nytta av den geografiska dimensionen för att åstadkomma den cirkulära ekonomin, desto effektivare kan vi tillsammans tackla klimatutmaningarna.

Ladda ner eBok om hur datadrivna insikter kan bidra till smartare och grönare verksamheter

Om skribenten: Göran Pettersson - Director Services

Göran Pettersson arbetar för att Esri Sveriges kunder får ut mesta möjliga värde av sin GIS-investering, inte minst hur kunderna kan bidra till hållbarhet med hjälp av GIS. Stort fokus läggs på att förstå kundernas behov och matcha det med verktygen som finns i ArcGIS-plattformen.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev