Teknikutvecklingen påverkar förutsättningarna för långsiktig lönsamhet i de flesta branscher. Så även inom bygg- och fastighetssektorn. För att inte hamna på efterkälken gäller det att säkerställa förmågan att fatta beslut snabbt och rätt. Nyckeln till detta är att använda alla relevanta data och omvandla dem till affärsvärde. Den som vill genomföra en sådan här förändring behöver titta på processer och stöd för allt från datainsamling och -hantering till analys och samverkan kring beslutsunderlag.

Resan börjar med att du och din organisation landar i vilka data som krävs för att få svar på de frågor som är kritiska för både strategiska och operativa beslut i just ert fall. Steg två är att säkerställa det IT-stöd och de analysmuskler som krävs för att förädla data till riktigt bra och tillgängliga beslutsunderlag.

Ett geografiskt informationssystem (GIS) använder den geografisk dimensionen av data – positionen eller läget – för att koppla ihop data från olika källor och tydliggöra komplexa samband och mönster. Med ett modernt GIS blir det dessutom möjligt att hantera både data, information och beslutsunderlag var du än befinner dig – på kontoret eller ute på byggarbetsplatsen.

Affärsvärden med geografisk information i byggbranschen

Några exempel på värde och verksamhetsnytta som Esris byggkunder har fått genom att förädla data i ett GIS är:

  • Effektivitet: Upp till 25 % sparade arbetstimmar per år
  • Noggrannhet och kvalitet: Förbättras avsevärt när manuell datahantering ersätts med digitala flöden
  • Hållbarhet: 20 % lägre koldioxidutsläpp och 20 % mindre avfall
  • Interoperabilitet: Möjligheten att integrera i princip all data
  • Tillgänglighet: Alla har tillgång till kvalitativa och aktuella data när och var som helst
  • Enkelhet: Kartor är lätta att förstå och kommunicera
  • Säkerhet: Större säkerhet och mindre risk i byggprojekt

Flera av dessa värden är möjliga eftersom GIS har styrkan att både hantera realtidsdata och dra nytta av historiska data för prediktiv analys som hjälper organisationen att se in i framtiden och jämföra olika tänkbara scenarion.

Länktips:

Ladda ner: eBok om datadrivna insikter med geografisk data och analys