AI (artificiell intelligens) och GIS (geografiska informationssystem) är två förkortningar med en gemensam minsta nämnare: Båda handlar i grunden om smart beslutsfattande och tillsammans är de en urstark kombination. Ett modernt GIS har nämligen förmågan att i realtid koppla mycket stora datamängder till en fysisk plats. Det gör den big data som genereras genom AI och machine learning så mycket mer värdefull och användbar.

Lite förenklat kan man säga att GIS bidrar till AI med data som är berikat med en geografisk dimension, det vill säga information om var saker händer, varför de händer och hur de kan förbättras. Det ger AI-algoritmen nytt bränsle, vilket bäddar för fördelar som automatisering av komplexa processer, prediktiv analys och prognoser som ger konkurrensfördelar, och insikter som vässar det beslut som fattas av organisationens personal.

Bättre beslutsunderlag när machine learning och GIS samverkar

Några lite mer konkreta exempel på verksamhetsnytta av kombinationen AI – GIS är:

  • Optimering av supply chain
  • Proaktiv planering av underhåll
  • Spårning av tillgångar och resurser
  • Automatiserad kvalitetskontroll
  • Personaliserad kundservice och optimala servicenivåer
  • Optimering av erbjudande, prissättning och marknadsföring

I den här eBoken från Esri i USA kan du ta del av användarexempel där AI/machine learning och GIS samverkar för ökat värde av data. Riktigt spännande läsning!

Länktips: