Hur går det med den digitala transformationen av svensk industri?

  • Montage digitalisering i tillverkande industri - visualisering på karta

Data

Hur går det med den digitala transformationen av svensk industri?

Digital transformation är något som upptar många chefers och verksamhetsutvecklares tankar just nu. Hur väl lyckas din organisation ta tillvara på kraften i digitaliseringen och omvandla den till affärsnytta? Kanske har ni redan kommit en bit på vägen? Eller tvekar ni om hur ni ska ta er an utmaningen på bästa sätt? Oavsett i vilken fas din verksamhet befinner sig tror jag att vi kan vara eniga om att handling i den här frågan är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft.

Grunden för att få utväxling på digital transformation är i mångt och mycket förmågan att dra nytta av data och bli en datadriven organisation. Just det här med att hjälpa företag och organisationer att omvandla data till riktigt vassa beslutsunderlag är något som jag jobbar med till vardags.

Det vi från Esri Sveriges sida för till bordet är ett komplement till befintlig IT-miljö i form av ett geografiskt informationssystem (GIS). Det har nämligen den unika förmågan att via den geografiska dimensionen av data sammanlänka stora datamängder från olika källor och förädla dem till beslutsunderlag som avslöjar nya och komplexa samband.

Spännande rapport om Industri 4.0

Därför var det med viss nyfikenhet jag klickade på länken i ett LinkedIn-inlägg från SKF som har gjort en undersökning om hur långt svensk industri har kommit inom digitalisering och Industri 4.0. I rapporten från undersökningen, som besvarades av 400 personer, finns massor av intressant läsning. Jag fastnar särskilt för två saker. Dels att 80% håller med om att det är viktigt att svensk industri satsar på Industri 4.0. Men kanske framförallt hur deltagarna värderar nytta med digital transformation:

Citat om digitalisering i tillverkande industri

Ladda ner eBok: Datadrivna insikter med geografisk data och analys

Om skribenten: Andreas Hane - Key Account Manager

I sin roll som Key Account Manager på Esri Sverige hjälper Andreas Hane företag att utveckla sitt verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Bland de kunder som han har ansvar för finns bland annat företag inom tillverkande industri. Andreas har sedan tidigare en lång erfarenhet av IT-branschen, både som affärsutvecklare och produktägare.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev