Hur går det med den digitala transformationen av svensk industri?