3 framgångsfaktorer när affärsmodellen utmanas av digitalisering

  • Affärsman på tangentbord

Data

3 framgångsfaktorer när affärsmodellen utmanas av digitalisering

Det ligger i sakens natur att digitalisering skapar både nya förutsättningar och möjligheter att driva en verksamhet. Ny digital teknik, design och kommunikation gör att din organisation måste förhålla sig till kunder, leverantörer och konkurrenter på nya sätt. På många sätt målas kartan för hur man når fortsatt framgång med en affärsmodell om. Det i sin tur innebär nya utmaningar och krav för dig och din verksamhet.

Det finns exempel på hur det här skapar osäkerhet i de flesta branscher. Ett par kända fall som de flesta känner till kan hämtas från detaljhandeln:

Den konkurs som drabbade Toys R Us och BR nyligen får väl på många sätt sägas vara resultatet av en oförmåga att hantera just digital transformation. I alla fall så här utifrån sett.

En annan snackis i branschen har under en längre tid varit Amazons intåg i Sverige. Black Friday 2018 kom och gick utan ett svenskt Amazon (vilket var ett hett tips i höstas). Men de flesta experter verkar fortfarande vara ense om att det bara är en tidsfråga innan den digitala giganten etablerar sig här med sin e-handelsplattform. Och det är ett scenario som svensk detaljhandel på olika sätt nu förhåller sig till och förbereder sig för.

För fortsatt framgång i en digitaliserad värld är det viktigt att vara en organisation som ser och förstår vad som händer omkring sig och agerar på det. Tre konkreta framgångsfaktorer för att lyckas är:

1. Var inställd på ständig utveckling

I en föränderlig värld är det viktigt att organisationen har nyfikenhet i sitt DNA. Med säkerhet kommer dina konkurrenter att använda ny teknik för att vässa sin verksamhet, sitt erbjudande och sin affär. Din organisation måste ha beredskap och de redskap som krävs för att göra samma sak.

2. Säkerställ optimal beslutsförmåga

Digitaliseringen gör att en verksamhet generar massor av data. Se till att du har de bästa verktygen och förutsättningarna att dra nytta av dem. Data i sig har inget större reellt värde, men när de förädlas till riktigt bra beslutsunderlag är sprängkraften enorm. Med geografisk analys får ni tillgång till muskler som gör skillnad.

3. Bredda kompetensen i organisationen

När digitala hjälpmedel implementeras i verksamheten krävs naturligtvis ett kompetenslyft av personalen. Men det är lätt att glömma att digitaliseringen också ställer krav på nya roller och kompetensprofiler i organisationen. Mer pålästa kunder gör till exempel att säljrollen behöver stöpas om. Kraven på flexibilitet gör kanske att du behöver ha roller som utvecklare och digitala marknadsförare inhouse istället för att köpa tjänsterna ”på stan”. Behovet av analytiker är sannolikt större och annorlunda nu jämfört med förr. Kanske behöver ni till och med någon som är specialiserad på att hantera geografisk information och analys, en GIS-expert!

Länktips:

Om skribenten: Sabrina Mecan - Säljansvarig

Sabrina Mecan vill skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder genom att utveckla företagens verksamhets- och beslutsstöd med GIS. Sabrina har sedan tidigare en lång erfarenhet inom IT-branschen, bland annat med inriktning på just beslutsstöd och GIS.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev