Chefens guide till konkurrensfördelar med stöd av data och geografi

  • Dashboard med visualisering på karta används under möte

Beslutsstöd

Chefens guide till konkurrensfördelar med stöd av data och geografi

Digitaliseringen ställer det mesta i affärsvärlden på ända. Bland annat driver den på utvecklingen av chefsrollen med tydligt fokus på behov av större förståelse för och insikt om kunder, marknaden, affären och dess processer för att kunna leverera resultat på den nivå som krävs. Beslutsfattare av idag är därför på jakt efter analysverktyg som kan omvandla data till kunskap som differentierar deras verksamhet och erbjudande från konkurrenternas.

En kraftfull doldis bland analysmetoder är geografisk analys, som har en unik förmåga att sammanlänka stora komplexa datamängder och omvandla dem till riktigt vassa beslutsunderlag. Visualiseringar av data och analysresultat i smarta kartor – som görs tillgängligt i dashboards, appar och webbgränssnitt – tar helt enkelt beslutsstödet till en ny nivå. Dessa informationsprodukter avslöjar nya och dolda samband, som skapar konkurrensfördelar till exempel genom bättre förutsättningar att:

  • Ha koll på trender på marknaden, i ekonomin och samhället i stort
  • Vara så agil, flexibel och redo att agera som krävs idag
  • Driva tillväxt av den egna affären och hantera konkurrens
  • Förutse resursbehov och optimera resursanvändning
  • Stärka företagets kundrelationer och position på marknaden
  • Förutse och agera på risker och hot

Forrester topprankar vår plattform

Ett GIS (geografiska informationssystem) ger tillgång bland annat till verktyg för geografisk analys, och därmed bättre beslutsunderlag. Därför är det glädjande att Forrester rankar Esri och vår GIS-plattform, ArcGIS, som ledande. I sin rapport från Q4 2018 (som finns för nedladdning här) konstaterar Forrester också bland annat att den geografiska dimensionen av data driver optimalt beslutsfattande både strategiskt och operativt.

Jeff Bezos, Amazon, har sagt i en intervju att hans jobb som vd handlar om att fatta ett antal stora beslut varje dag.

Och faktum är att nyckeln till att kunna göra det är att kombinera smart användning av relevanta data med en dos magkänsla. Känner du igen dig i det här?

Länktips:

Om skribenten: Martin Forsslund - Utvecklar kunder och partners

Martin Forsslund jobbar med att skapa långsiktig framgång för Esri Sveriges kunder och partners. Sedan tidigare har Martin en lång yrkeserfarenhet inom verksamhetsutveckling, försörjningskedjor och IT-styrning.

Relaterade inlägg

Datadrivna insikter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev