Digitaliseringen innebär förändringar som påverkar oss alla. Som företag gäller det att syna och utmana sina processer och sin samlade kompetens. Det gäller oavsett om digitalisering i ert fall handlar om att skapa förutsättningar för att automatisera manuella arbetsflöden eller sammanföra informationsflöden. Tekniken är redo, så nu är det helt rätt läge att ta tag i den här typen av verksamhetsutveckling. För en sak är säker: Din verksamhet behöver digitalisering för att ha koll och nå fortsatt framgång.

Lyckad digital transformation är beroende av att människor och processer är i synk med data och teknik. Först då kan organisationen dra nytta av alla de data som digitaliseringen genererar. Dessa data hjälper, när de förädlas i analys, i sin tur företag att fatta bättre strategiska beslut, blir smartare och mer effektivt operativt, förutse risker och se nya möjligheter och trender.

Digitalisera med fokus på verksamhetsnytta

Att ta tag i den digital resan för en verksamhet kan kännas övermäktigt. Men låt dig inte avskräckas av alla buzz-words och allt som är möjligt att göra! Genom att fokusera på sådant som ger störst verksamhetsnytta för er blir det hela mer greppbart. För byggbranschen skulle jag vilja lyfta fram tre framgångsfaktorer:

  1. Byt ut penna och papper mot ett sömlöst digitalt flöde för datainsamling
  2. Satsa på en portallösning som garant för att hela organisationen använder samma, kvalitetssäkrade data genom fastighetens hela livscykel
  3. Tillgängliggör rollanpassad information och beslutsunderlag digitalt – när, var och på vilken enhet som helst, både mobilt och stationärt

I ett modernt GIS (geografiskt informationssystem) används den geografiska dimensionen av data för att sammanlänka data – det kan handla om markförutsättningar, detaljplaner, demografi, infrastruktur, restriktioner och så vidare – och förädla dem till riktigt kraftfulla beslutsunderlag. I och med att hela organisationen på så sätt kan samverka med stöd av data och information blir GIS:et en starkt bidragande möjliggörare och drivkraft på digitaliseringsresan.

Länktips:

Ladda ner eBok: Datadrivna insikter med geografisk data och analys